Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 20 ΚΑΙ ΤΟΥ 30 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ DOROTHY BURR THOMSON