ΕΛΔΙ-ΣΗΜΑ-ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΚ

 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ –  ‘ ΜΙΣΟΠΩΓΩΝ’

  ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΡΑΤΖΗ Η ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 ΔΙΗΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΕΣΜΕΝ