ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  ΕΤΟΣ  1450    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΤΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΜΕΓΕΝΘΗΣΗ