ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 12 ΜΙΛΙΩΝ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΟΖ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

FIR ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ