ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1851  Cartographer: John Tallis 1815 [16?] – 1876 Date: 1851