ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΣΤΊΝΗΣ John Tallis 1815 [16?] – 1876  Ancient Palestine