Η σπάθα που δώρισε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον συναγωνιστή Θεόδωρο Λεονάρδο
Και η σημαία του Κολοκοτρώνη που προσέφερε στον Κωνσταντίνο Δραγώνα μέλος της επιτροπής της Ζακύνθου

 

ΖΗΤΩ Η 25η  ΜΑΡΤΙΟΥ  – ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ