ΩΓΥΓΟΣ –  Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΓΥΓΟΥ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΡΔΑΝΟΥ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΔΩ