Η Επεξεργασία των  δεδομένων των αρχαίων  ελληνικών τάφων στην Αρχαιολογία