Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΕΣΗ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΟΥΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔ. 1589 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ -ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ