ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ    Linear A Lexicon  –  John Younger