Φτερωτοί γύπες, μυκηναίοι στρατιώτες – το μυστήριο με τα ανάκτορα του Μενελάου