Νικηφόρου Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως από Μαυρίκιου ιστορία σύντομος