Η επιγραφική αποτύπωση του αβά Μισέλ Φουρμόντ στην Σπάρτη