ΠΙΣΩ
Μια ταινία μικρού μήκους του Γιάννη Γεωργιάδη, που αφορά το ιστορικό της τέλεσης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου από τους Τούρκους.
Αξίζει να αφιερώσουμε μερικά λεπτά: