πίσω

Θ Ε Ι Κ Η  Τ Ρ Ι Χ Ο Τ Ο Μ Η Σ Η

Του Ιωάννη Ευθυμιάδη

Το δεύτερο (άλυτο πρόβλημα) των αρχαίων λλήνων) και όχι μόνο,  με γνώμονα και διαβήτη όπως γνωρίζουμε ήταν, η τριχοτόμηση μιας τυχαίας γωνίας. Αυτά τα  τρία συγκεκριμένα προβλήματα: τετραγωνισμός του κύκλου, τριχοτόμηση γωνίας, διπλασιασμός του κύβου  για τους περισσότερους Ανθρώπους τα αντιλαμβάνονται   (στατικά) προβλήματα και προσπαθούν να βρουν τη λύση τους, εδώ και 2.000 χρόνια  χωρίς καμία φιλοσοφική σκέψη (συνείδηση). Τι σημαίνουν και τι συμβολίζουν τα προβλήματα αυτά; Για τους μυημένους φιλόσοφους τα προβλήματα τα χαρακτήριζαν (λειτουργικά), που σημαίνει ότι γνώριζαν σε φιλοσοφικό βάθος την ερμηνεία της θεωρίας του κοσμογίγνεσθαι, που στηρίζονται πάνω στα τρία συγκεκριμένα  προβλήματα…

Αυτό που  κράτησαν μυστικό ήταν που  ο τετραγωνισμός του κύκλου, η τριχοτόμηση γωνίας, και ο διπλασιασμός του κύβου (δήλιον πρόβλημα) ερμηνεύουν την γενεσιουργία του κοσμογίγνεσθαι, την λειτουργία (πορεία), και την αέναο  ύπαρξη του σύμπαντος…  (ΘΕΟΣ).

 

Θεώρημα & απόδειξη. ΜΕΘΟΔΟΣ Ι.Ε.

 

Θα σας αποκαλύψω  παρακάτω την δεύτερη εργασία μου, των  (άλυτων προβλημάτων)  των αρχαίων, με την μέθοδο Ι.Ε.  (Ιωάννη Ευθυμιάδη), που τριχοτομεί μια απροσδιόριστη τυχαία  οξεία, η αμβλεία γωνία.

Την ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ δείτε την αμέσως από κάτω.

 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock