επιστροφή

 Η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως εκ των έσω με την μυσταγωγία του φωτός εισερχομένου δια των τρούλων της.

copyright@hellinon.net