πίσω

Ιστορία  του  Ποντιακού  Ελληνισμού 

H Ιστορία του  Πόντου  από  την  αρχαιότητα έως  την  ε΅φάνιση των  Σελτζούκων  Tούρκων .

 

 

  Tο  όνο΅α  Πόντος , ως  γεωγραφική  ενότητα , στην  αρχαιότητα  περιλά΅βανε  τις  παράλιες  περιοχές  του  Eυξείνου  Πόντου . Πόντος , κατά  τον  Hρόδοτο , τον  Ξενοφώντα  και  άλλους  αρχαίους  ιστοριογράφους  ονο΅άζεται  η επι΅ήκης  και ευρεία  παραλιακή  χώρα  του Eυξείνου  Πόντου , η  οποία  από  χωροταξική  άποψη  περιλαμβάνει  τα  εδάφη  ανά΅εσα  στο Φάση  ποτα΅ό , κοντά  στον  οποίο  βρίσκεται  η ση΅ερινή πόλη  Bατού΅ της  Γεωργίας , και  την  Hράκλεια  την Ποντική  . Πολλοί  γεωγράφοι  και  ιστορικοί  οριοθετούν τα δυτικά  του  σύνορα  από τις  εκβολές  του  ποτα΅ού  ’λυ , κοντά  στην  πόλη Σινώπη, την πρώτη ελληνική  αποικία  στον  Eύξεινο  Πόντο . Στο  εσωτερικό  η περιοχή εκτείνεται  σε βάθος  200 έως  300 χιλιο΅έτρων , οριοθετη΅ένη από  την ίδια  τη  φύση  που  τη διαχώρισε  από  την υπόλοιπη  Mικρά  Aσία  ΅ε τις  απροσπέλαστες  οροσειρές  του  Σκυδίση , του  Παρυάδρη  και  του  Aντιταύρου . Tο  ορεινό και  άγονο σε γενικές  γρα΅΅ές  έδαφος  του  Πόντου  ευτύχησε  να  διαρρέεται από  τους  ποτα΅ούς  ’λυ , Ίρη, Mελάνθιο , Θερ΅ώδοντα , Xαρσιώτη , Πρύτανη , Πυξίτη, Kαλοπότα΅ο  και  πολλούς  παραποτάμους , που  αποτελούν  ευλογία  και  πηγή ζωής του  τόπου .

H παρουσία  των  Eλλήνων  στην  περιοχή  του  Πόντου  χρονολογείται  από  την  αρχαιότητα . Oι Έλληνες  θαλασσοπόροι , αφού  κατέκτησαν  από  την  εποχή  του  χαλκού  τις  ακτές  του  Aιγαίου  Πελάγους , ΅ε τα  βελτιω΅ένα  ποντοπόρα  πλοία  τους , αποτόλ΅ησαν  να  γνωρίσουν  και  την  αφιλόξενη  θάλασσα  του  Ευξείνου  Πόντου  ΅ε τις  ΅ακρινές  και  απροσπέλαστες  παραλίες  και  οροσειρές . Γύρω  στα  1.000 π .X. τοποθετούν  οι ΅ελετητές  την πραγματοποίηση  των  πρώτων  ε΅πορικών  ταξιδιών στην  περιοχή  αυτή  για  την  αναζήτηση  κυρίως  χρυσού  και  άλλων  ΅μεταλλευμάτων. H οργανωμένη αποστολή  του  Iάσονα  και  των  Aργοναυτών στην  Kολχίδα, οι περιπλανήσεις  του  Oρέστη  στ η  Θοανία  του Πόντου , οι  περιπέτειες  του  Oδυσσέα  στη χώρα των  Kι΅΅ερίων , η  τι΅ωρία  του  Προ΅ηθέα  από  τον  ∆ία  και  η  εξορία  του  στον  Kαύκασο , το  ταξίδι του Hρακλή  στον  Πόντο , καθώς  και άλλοι  γοητευτικοί  ελληνικοί  ΅ύθοι , που  αναφέρονται ειδικά  σ' αυτόν  τον  γεωγραφικό  χώρο , επιβεβαιώνουν  τη ν  ύπαρξη  των  πανάρχαιων  αυτών  ε΅πορικών  δρο΅ολογίων.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock