πίσω


Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ  

Ένας βιβλιοπώλης στην Πτολεμαϊκη Αίγυπτο, που δούλευε  «από πόρτα σε πόρτα» τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. Μας αποκαλύπτει η επιστολή που βρέθηκε σε πάπυρο.

Σ ‘ ένα  κομμάτι πάπυρο που είναι  ένα προσωπικό γράμμα γραμμένο στα ελληνικά ,φυσικά ,από τον Ιούλιο Πλάκιδο  στον πατέρα του που σε ελεύθερη μετάφραση έχει ως εξής:

Ο Ιούλίος Πλάκιδος τον πατέρα του Ηρκλανό  χαιρετά. Ο Δίας ; (Δεῖος ) ήρθε σε εμάς και μας έδειξε έξι κώδικες σε  μεμβράνες .Δεν έχουμε επιλέξει καμία από αυτές, αλλά ….έχουμε συγκεντρώσει άλλες οκτώ για τις οποίες καταβάλουμε 100 δραχμές ….Θα είμαστε σε επιφυλακή για κάθε περίπτωση  …ελπίζω να είναι καλά από τον Ιούλιο Πλάκιδο …. 

Ἰούλιος Πλάκ[ι]δος Ἡρκλανῶι τῶι πατρὶ χαίρειν.
Δεῖος γενόμενος παρʼ ἡμε[ῖ]ν(*) ἐπέδειξεν μὲν ἡμεῖν(*) τὰς μεμβράνας ἕ̣ξ̣ . ἐκεῖθεν μὲν οὐδὲν ἐξελεξάμεθα, ἄλλα δὲ ὀ̣κτὼ ἀντεβάλ[ο]μεν, εἰς ἃ ἔδωκα ἐπὶ λόγου (δραχμὰς) ρ.προνοήσεις μέντοι   ̣  ̣ω[  ̣]τα. τα̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α ἡμεῖν(*) γενέσθαι. [ἐρ]ρῶσθ[αί] σε εὔχ̣ο̣μαι.

̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ] π̣α̣ρ̣[ὰ] vac.? Ἰουλ(ίου) Πλακί[δ](ου)   ̣  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο̣ς̣

*

^ r.3. l. ἡμῖν
^
r.4. l. ἡμῖν
^
r.9. l. ἡμῖν

 

Abb.: J. Van Haelst, Les origines du codex in A. Blanchard (Hg.), Les débuts du codex (Bibliologia 9), Turnhout 1989, S. 24, Taf. 4 (BL IX 206)

14,7 x 12,4 cm Inv. Nr. Köln 376 Recto und Verso  2. Jh. n. Chr. Herkunft unbekannt 

 

Παίρνουμε μια γεύση εδώ από τον αρχαίο ομόλογό του  βιβλιοπώλη  «από πόρτα σε πόρτα » . Μεταξύ αυτών που είναι οι …εμπορικές προσφορές του …είναι κώδικες ,γραμμένοι σε περγαμηνή. Αυτοί ήταν προφανώς χαραγμένοι με κείμενα, από μελάνι  αλλά δεν ήταν ίσως καλά χαραγμένοι, αφού έξι δεν αγοράστηκαν από τους πελάτες . Δεν είναι σαφές κατά πόσον τους υπόλοιπους οκτώ που είχαν συγκεντρωθεί και αγοράστηκαν ήταν πάπυροι σε κυλίνδρους ή απλοί κώδικες...

 

 

ΠΗΓΕΣ

P. Petaus 30 Ed.: U. Hagedorn; D. Hagedorn; L. C. Youtie; H. C. Youtie

(Gamble, Books and Readers in the Early Church [1995] 53). 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΑΣ  II TRAIANA FORTIS

Πρωτόκολλο στρατιωτικών πληρωμών της Λεγεώνας II Traiana  FORTIS, όπου  οι στρατιώτες όλοι φέρουν την ρωμαϊκή ονοματολογία Αυρήλιος, με εξαίρεση για  2 ή 3 που φέρουν  το όνομα Αίλιος, & Ιούλιος, καταβληθήκαν δόσεις από 296 δραχμές (75 δηνάρια), οι εκατόνταρχοι: Διόσκουρος, Aνουβίων, Ποσειδώνιος, Πανίσκος…. Πολύ λίγα στρατιωτικά  μητρώα πληρωμών έχουν διασωθεί, καθώς και το επίπεδο της αμοιβής των λεγεωνάριων σε διάφορες περιόδους έχει πολύ αμφισβητηθεί . Παραδοσιακά, ο λεγεωνάριος πληρώνονταν με  δόσεις που ήταν 296 δραχμές ή 75 δηνάρια. Στο 3ο αι και μετά, πληρωνόταν και τα επιτόκια κλιμακωτά , είτε με την αύξηση του μεγέθους ή με την αύξηση του αριθμού των δόσεων. Αυτή η απόδειξη για τη συνεχιζόμενη χρήση της δόσης των 75 δηναρίων ή 296 δραχμών  κατά τον 3ο αι είναι σημαντική. Το κείμενο με διαστάσεις  στ., 25x14 cm, κείμενο 1: 3 στήλες, 33 γραμμές στην ελληνική συνεχή γραφή .

Από την όπισθεν όψη του παπύρου αυτού είναι γραμμένο επικό ποίημα σε εξάμετρους στίχους στα ελληνικά 3ος αι, Είναι  μόνο στήλη, μέρος των 11 γραμμών σε ένα ακανόνιστο μέγεθος στα  ελληνικά μισά μεγάλα μισά μικρά (;)γράμματα αρχαίων χειρογράφων. Το κείμενο που έχει μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να αναγνωρισθεί  Φαίνεται να είναι,  μέχρι στιγμής,  άγνωστη ελληνική λογοτεχνία.

Η συλλογή του διάσημου καθηγητή παπυρολόγου Atiyah αποτελούνταν από περισσότερους  από 677 παπύρους, προέρχονται κυρίως από τη Μέση Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της σειράς του Οξυρύγχου και του Φαγιούμ. Το πρώτο μέρος των 140 παπύρων (cat HP Kraus. 105 (1961)), είναι τώρα στο Yale, Beinecke Βιβλιοθήκη, ενώ 242 ελληνικούς παπύρους είναι και 295 Κοπτικούς παπύρους .

. Aziz Suryal Atiyah, Utah (-γα το 1960.)? 2. H.P. Kraus, Νέα Υόρκη. published by Rosario Pintaudi in Manuscripts in The Schøyen Collection series.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock