πίσω

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ - ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΠΟΧΗ - ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ

Οι πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ Βυζαντίου και Περσίας ξεκίνησαν με τον θάνατο του Μ. Κωνσταντίνου το 337 μ.Χ., καθώς ο Πέρσης βασιλιάς θέλησε να εκμεταλλευθεί την έλλειψη του ισχυρού αυτοκράτορα για να αναβαθμίσει τον ρόλο του στην περιοχή της Μεσοποταμίας και να αποκομίσει πολιτικά και εδαφικά οφέλη στην Μικρά Ασία και Αρμενία. Έκτοτε και μέχρι το 628 μ.Χ., έτος της οριστικής καθυπόταξης των Περσών θα ακολουθούσαν κοντά τρεις αιώνες συγκρούσεων.

Ο Ηράκλειος ,ο πρώτος Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που χρησιμοποίησε το "Βασιλεύς" ως τον επίσημο τίτλο του στα ελληνόγλωσσα πια επίσημα έγγραφα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

        Το έτος 590 μ.Χ.(1) ο Χοσρόης ο Β', νόμιμος διάδοχος της δυναστείας των Σασσανιδών, κατέφυγε στο βυζαντινό οχυρό Κιρκέσιο κυνηγημένος από τον σφετεριστή του θρόνου Βαράμ. Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος είχε να επιλέξει ανάμεσα στην υποστήριξη του Χοσρόη του Β', που θα του απέφερε την Δάρα, την Μαρτυρούπολη, μεγάλο μέρος της Περσαρμενίας, αιώνια ειρήνη και παραίτηση από κάθε χορηγία, ή την ουδετερότητα, με αντάλλαγμα την Νίσιβη και ολόκληρη την περιοχή μέχρι τον Τίγρη ποταμό. Παρά την αντίθετη γνώμη των συμβούλων του προτίμησε να υποστηρίξει τον Χοσρόη. Έτσι παρουσιάζονταν ως υποστηρικτής της κληρονομικής νομιμότητας αλλά και προστάτης των χριστιανικών πληθυσμών της Περσίας (εφόσον η σύζυγος του Χοσρόη του Β' ήταν χριστιανή) (2) , πολιτική που ακολουθούσαν η βυζαντινοί αυτοκράτορες από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτή η απόφαση δημιούργησε υποχρεώσεις που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των μετέπειτα γεγονότων.
       Οι Άβαροι, λαός ουνικής καταγωγής, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα σύνορα της αυτοκρατορίας το 558 μ.Χ. ζητώντας άδεια εγκατάστασης στα εδάφη της. Ο Ιουστινιανός Α' κι έπειτα ο Ιουστίνος Β' αρνήθηκαν να δώσουν την άδεια. Έτσι αυτοί εγκαταστάθηκαν στα Βόρεια σύνορα, πέρα του Δούναβη, ως σύμμαχοι των Λογγοβάρδων. Με την αναχώρηση των Λογγοβάρδων για την Ιταλία και την εξόντωση των Γέπιδων κατόρθωσαν να γίνουν κύριοι της Ανατολικής Πανονίας, αντιμετωπίζοντας τους Φράγκους σε δύο αναμετρήσεις. Το 573 μ.Χ. ξεκίνησαν τις πρώτες επιδρομές σε βυζαντινά εδάφη και μέχρι το 583 μ.Χ. η βυζαντινή διοίκηση αποδείχθηκε ανίκανη να τους αντιμετωπίσει ικανοποιητικά. Της απέμενε μόνο η πληρωμή ετήσιων πακτών που χρόνο με τον χρόνο αυξάνονταν. Η συνθήκη ειρήνης του 591 μ.Χ. με τους Πέρσες, φάνηκε στον Μαυρίκιο ως η χρυσή ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με τους επίβουλους των βόρειων συνόρων της αυτοκρατορίας. Ξεκίνησε μια σειρά πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον των Σλάβων και από το 600 μ.Χ. εναντίον των Αβάρων, εκστρατεία που θα τελείωνε με την ανατροπή και τον θάνατό του.

Μπορείτε να το δείτε και σε πλήρη οθόνη.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Αρχή φόρμας

 

HERACLIUS

Emperor,  610 - 641, 

 

http://www.wegm.com/coins/images/by461.jpg

Τέλος φόρμας

"In the first and last years of a long reign [Heraclius] appears to be the slave of sloth, of pleasure, or of superstition; the careless and impotent spectator of the public calamities. But the languid mists of the morning and evening are separated by the brightness of the meridian sun." 
Gibbon  Decline & Fall 

http://www.wegm.com/coins/images/by461.jpg

AV solidus of Jerusalem, 610-613, officina IΠ, 4.48g, 20.5mm. Holed at 11 o’clock. 
Obv.  dNh
ЄRACLI ySPPAVG;  Bust of Heraclius looking like Phocas with legend of Heraclius. 
Rev.  VICTORIA AVGI
Π;  Angel standing facing, holding staff surmounted by Chi-Rho and globus cruciger; in exergue, CONOB. 
BMC 1 (Constantinople), DOC 186 (Alexandria), MIB 76 (Cyprus), misc Simon Bendall. The Byzantine coinage of the mint of Jerusalem.
Revue numismatique, 6e serie, 2003. pp 307-322. , Sear 850

It is generally presumed (Wroth, etc.) that this very rare, very first issue of the reign was rushed out by the mint before they had received any instructions, or likeness of the new emperor. DOC raises the interesting possibility that perhaps Heraclius initially wore the same style of pointed beard as his predecessor and changed style to differentiate himself. "Recent evidence has cast doubt upon the attribution by S. Bendall and M. F. Hendy of this and the later solidi, SB 852-852A, to the mint of Jerusalem. It is clearly an issue of a subsidiary mint in the east, but no definitive conclusion can be drawn as regards to place and date of origin. Nevertheless, the use of a Phocas portrait for this type, unique for a Heraclius solidus, could point to it being struck near the end of the revolt of Heraclius (circa 610 AD), when Heraclius had been proclaimed emperor, but with a formal imperial imago yet to be prepared. This unknown subsidiary mint, signed I, IX, or IP, struck solidi to pay eastern troops loyal to Heraclius, and apparently operated sporadically as a replacement for the mint of Antioch, which had been shut down by Heraclius in 610 AD. The (IP) mint itself disappears shortly after the Sasanian invasion of the eastern provinces in 614 AD." - CNG Triton VII Catalogue (12 Jan 2004) Simon Bendell's interesting article on the coinage of Jerusalem, in which he discusses the various types ascribed to Jerusalem and evaluates the evidence for each, can be found on the web at http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/numi_0484-8942_2003_num_6_159_2517. Bendall makes a well argued case for this type being struck in Jerusalem whilst questioning the attribution of the type with Heraclius and Heraclius Constantine (Sear 852 and 852A) to Jerusalem. According to Glen Woods byzantinecoins.com site, there are only 10 to 20 of this type known.

Μπορείτε να το δείτε και σε πλήρη οθόνη.

Περισσότερα για τον Βασιλέα Ηράκλειο εδώ

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock