πίσω

 

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑ ΦΡΑΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕΔΟΝΤΙΔΩΝ

 (ΜΕΔΩΝ, ΣΟΛΩΝ, ΔΡΟΠΙΔΗΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ)

Πρόκειται για οικογένειες κλάδου που προέρχεται από τους Νηλείδες της Πύλου   (Ό΅ηρος:    ΙΛΙΑΣ,    VIII.100,    X.87,        XI.617,    XIII.514    &    Nasonius    Ovidius:METAMORPHOSES, xii.553), οι οποίες σύ΅φωνα ΅ε την άποψη όλων των αρχαίων ιστορικών,  ερευνητών  και   περιηγητών  ε΅φανίζονται  περί  τα   τέλη  του  ΧΙΙ προχριστιανικού  αιώνα   ΅ετά   την   κατάρρευση  της   Πύλου  στην   Αττική  και σχη΅ατίζουν     πανίσχυρες     φρατρίες,     παρε΅βαίνοντας     και     καθορίζοντας αποφασιστικά την ιστορική και πολιτική εξέλιξη της περιοχής επί αιώνες.

Η  φρατρία  των  Μεδοντιδών  αποτελεί  κλάδο  του  τελευταίου  βασιλικού οίκου της Αττικής, ΅ε αρχή τον Πύλιο  Μέλανθο, που ανατρέπει και δολοφονεί τον 15ο και τελευταίο απόγονο του οίκου του Θησέως ΅ε την βοήθεια των συγγενών του Πυλίων προσφύγων, για να σφετερισθεί πραξικοπη΅ατικά την εξουσία (Παυσανίας: ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ, ΙΙ, 18.7, ΑΧΑΪΚΑ , VΙΙ, 1.4). Μετά τον θάνατο

του   υιού   και   διαδόχου   του   Κόδρου οι   απόγονοί   του   Νηλεύς   και   Μέδων συγκρούονται για το ζήτη΅α του βασιλικού θεσ΅ού, καθώς ο Νηλεύς προσπαθεί να τον διασώσει, ενώ ο Μέδων επιχειρεί να τον καταργήσει. Με την επικράτηση του Μέδοντος και των οπαδών του, ο Νηλεύς και οι συγγενείς του εγκαταλείπουν την Αττική, καταλήγοντας ως οικιστές στην Ιωνία (Παυσανίας: ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ,

ΑΧΑΪΚΑ , VΙΙ, 2.1-2.2, VΙΙ, 2.7, VΙΙ, 3.1, VΙΙ, 3.2, VΙΙ, 3.3, VΙΙ, 3.4), ενώ ο Μέδων εισάγει τον θεσ΅ό του Ισοβίου ’ρχοντος, που αποτελεί επί αιώνες αποκλειστικό προνό΅ιο της φρατρίας του. Ο Ισόβιος ’ρχων συχνά αποκαλείται Βασιλεύς και λογίζεται ως πρώτος   ΅εταξύ   ίσων,   καθώς   υπάρχουν   ακό΅η     βασιλείς οι   λεγό΅ενοι Φυλοβασιλείς   (ένας   ανά   φυλή),   που   τον   συνεπικουρούν  στην   άσκηση   των καθηκόντων του, όλοι ΅έλη των Ευπατριδών, δηλαδή των ευγενών της Αττικής (ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΔΑ, Ada Adler, 1928-1938 & B.G. Teubner, Stuttgart, 1971, Λή΅΅α Απατούρια). Το  καθεστώς επιβιώνει έως  το  753  π.Χ., όπότε και  ΅ετασχη΅ατίζεται από  τον Αλκ΅αίωνα των  Αλκ΅αιωνιδών (εισέρχεται λόγω επιγα΅ίας στην  φρατρία των Μεδοντιδών) στον θεσ΅ό των τριών ετησίων αρχόντων (’ρχων Επώνυ΅ος, ’ρχων Πολέ΅αρχος, ’ρχων Βασιλεύς), ΅ετά  την  παρουσία 13  Ισοβίων Αρχόντων στην εξουσία (Ευσέβιος:  ΠΑΝΤΟΔΑΠΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ,  Schöne,  Berlin,  1866-1875  (Vol.  I&II)  &  John Knight Fotheringham, Oxford, 1905).

Μπορείτε να το δείτε και σε πλήρη οθόνη.

 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock