πίσω

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Μια διήγηση για τη συστηματική εξόντωση των Χριστιανικών πληθυσμών απ' τους Μωαμεθανούς και για την ένοχη ορισμένων Μεγάλων ∆υνά΅εων, ΅αζί ΅ε την αληθινή ιστορία της πυρπολήσεως της Σ΅ύρνης,
υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ήνω΅. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock