πίσω

Τα παρακατω επιγρα΅΅ατα /ποιή΅ατα  ειναι , ΅ε  τη σειρά , χωρισ΅ένα  σε  τρεις  κατηγορίες . Πρώτα είναι  τα  λόγια  ποιή΅ατα και επιγρά΅΅ατα , έπειτα τα δη΅ώδη  άσ΅ατα  που διασώθηκαν  από  ιστοριογράφους , και  τέλος  τα  επιγρά΅΅ατα προς τους ηνίοχους του Ιπποδρό΅ου της Κωνσταντινούπολης

 

ΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

  (Ιουλιανού , Μακεδόνιου Υπάτου , Ευδοκίας , Κύρου  Πανοπολίτη , Συνέσιου , Χριστόδωρου  Κοπτίτη , Μιχαήλ  Ψελλού , Γρηγόριου  Νανζιανζηνού , Ιακώβου , Βησσαρίωνα , Θεοδώρου  Μετο χίτη, Μανουήλ Φιλή , Ιωάννη  Τζέτζη , Ιωάννη  Γρα΅΅ατικού ,  Πτωχοπροδρό ΅ου, Θεόδωρου  Προδρό ΅ου, Νική τα  Ευγενιάδου , Ιωάννη  Μαυρόποδα , Θεόδωρου  Στουδίτη , Συ΅εών Νέου  Θεολόγου , Μιχαήλ  Γλυκά, Λέοντα  ΣΤ ’, Λέοντος  Φιλοσόφου , Λέοντα  Χοιροσφάκτη , Μιχαήλ  Χωνιάτη, Παλλαδά , Παύλου Σιλεντιαρίου , Αγαθίου  Σχολαστικού , Πισίδη , Σωφρόνιου , Μεθόδιου , Χριστόφορου  Μυτιληναίου  κ.ά .) 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock