πίσω

ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Φρυκτωρίες

Οι  Αρχαίοι  Έλληνες  χρησιμοποίησαν   οπτικά  ΅έσα  (φωτιά, ηλιακό  φως ) ,  στήνοντας  ένα  καλά  οργανωμένο  γρήγορο   και  αξιόπιστο  δίκτυο  από  πύργους   επικοινωνίας ,  που  καλείται   δίκτυο  των  Φρυκτωριών . Το  γεωγραφικό στήσι΅ο , η  κατοχή , η  διαχείριση  και  συντήρηση   αυτών  των  επικοινωνιακών  δικτύων από  τον  αρχαίο  ελληνικό  πολιτισμό  ήταν  πρωταρχικής  σημασίας  για  την επικράτηση και  επέκταση  του Αρχαίου  Ελληνικού  πολιτισμού. Το  δίκτυο  αυτό  χρησιμοποιούνταν  τόσο  κατά  την  διάρκεια  των πολε΅ικών  επιχειρήσεων , όσο κατά  την  διάρκεια  της  ειρήνης , όταν  τα  νέα  και  οι διαταγές  των  αρχόντων  έπρεπε  να  φτάσουν  το  συντομότερο  δυνατό  στον  προορισ΅ό  τους . Κάτι  τέτοιο  αφορούσε  κυρίως  τις  αυτοκρατορίες, των οποίων οι  αχανείς  εκτάσεις  έκαναν  πολύ  δύσκολη  τη σχετικά  γρήγορη ενημέρωση.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock