πίσω

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ  Α

 

  

ΘΕΩΡΗΣΗ Β

Πίνακας αντιστοίχησης των χρονολογικών συστημάτων

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

  

Άλλα ονόματα

Σχετική Χρονολόγιο[4]

Συμβατικές Ημερομηνίες, BCE[5]

Σημειώσεις

Προανακτορική, Προ-Palace (Προανακτορική),Ηλικία Protominoan(Πλάτων)[6]
Εποχή του Χαλκού(Matz, Hutchinson)
[7]
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
(Hood)

EM

3000-2200(Evans, Hood)
2600-2000 
(Matz)

Πρωτομινωική ή ΠΜ στην ελληνική γλώσσα.

Πρώτη Πρωτομινωική(Hutchinson)
Φάση I 
(Πλάτων)

EM I

3400-2800(Evans)
2600-2300 
(Matz)
2500-2400(Hutchinson)
3200-2600(
Γκιμπούτας)
3000-2600(Willetts, Hood)
2800-2200(Mackenzie)

Το κυριότερο πρόβλημα προέκυψε από τον καθορισμό από το τέλος της Νεολιθικής? Στρώματα της καταστράφηκαν με την οικοδόμηση της Κνωσού.

Η περίοδος αυτή έχει επικυρωθεί με κεραμική στην Κνωσό, στο Θόλο Τάφος 2 στις Λεβήνας και από EM I , στρώμα σε Debla.

Δεύτερη Πρωτομινωική(Hutchinson)
Φάση II 
(Πλάτων)

EM II

2800-2400(Evans)
2300-2200 
(Matz)
2300-2100(Hutchinson)
[8]
2600-2300(
Γκιμπούτας, Willetts, Hood)

Σφραγίδες όπως και αυτές των αιγυπτιακών 1η ενδιάμεση περίοδος, δυναστείες 6-11, 2345-1991.

Τρίτον Πρωτομινωική(Hutchinson)
ΙΙΙ Φάση 
(Πλάτων)

EM III

2400-2200(Evans)
2200-2000 
(Matz)
2100-2000(Hutchinson)
2300-2160(
Γκιμπούτας)
2300-2200(Willetts, Hood)

 

Παλάτι Περίοδος (Matz, Πλάτων)
Μινωική Εποχή(Πλάτων)
[9]
Πλήρης Εποχή του Χαλκού 
(Matz)[10]

MM

2200-1500(Evans)
2000-1570 
(Matz)
2000-1580(Βέντρις και Τσάντγουικ)

Μεσομινωική ή ΜΜ στην ελληνική γλώσσα

ΙΙΙ Φάση του Προ-Palace(Πλάτων)
Πρόωρη Palace 
(Matz)
Πρώτη 
ή Πρώιμη Παλάτια (Hood)

ΜΜ ΙΑ

2000 -? (Matz)
2000-1900(Hutchinson)
2160-1930(Γκιμπούτας)
2200-2000(Willetts, Hood)
2000-1925(Βέντρις και Τσάντγουικ
2200 -?(MacKenzie)

Κεφάλα- ανάχωμα ,εκκαθάριση των παλαιότερων δομών, το παλάτι της Κνωσού έχει αρχίσει (Hutchinson).

Παλαιοανακτορική
Παλαιοανακτορική(Evans)
Πρόωρη Palace 
(Matz)
Παλαιοανακτορική (Παλαιοανακτορική) Φάση I 
(Πλάτων)
Πρώτη 
ή Πρώιμη Παλάτια(Hood)

MM IB

; -1800 (Matz)
1900-1850(Hutchinson)
2000-1900(Πλάτων, Willetts, Hood)
1925-1850(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1930-1800(Γκιμπούτας)
; -2100(MacKenzie)

"Πρώτα Παλάτια» ή «Πρώτος ναός-παλάτι» (Γκιμπούτας)[11]

Η χρήση του τροχού αγγειοπλαστικής. 
Είναι πιθανό να έχει εισαχθεί στην ΙΑ.

Παλαιοανακτορική
Παλαιοανακτορική(Evans)
Πρόωρη Palace 
(Matz)
Παλιά Φάση II Palace(Πλάτων)
Πρώτη 
ή Πρώιμη Παλάτια, τη Μέση Εποχή του Χαλκού (Hood)

MM ΔΣ

1850 -;(Hutchinson, Βέντρις και Τσάντγουικ)
1900-1800(Πλάτων, Willetts, Hood)
2100 -?(MacKenzie)

 

Παλαιοανακτορική
Παλαιοανακτορική(Evans)
Πρόωρη Palace 
(Matz)
Παλιά III Φάση Παλάτι(Πλάτων)
Πρώτη 
ή Πρώιμη Παλάτια, τη Μέση Εποχή του Χαλκού (Hood)

MM IIB

; -1700 (Matz, Βέντρις και Τσάντγουικ)
; -1750(Hutchinson)
1800-1700(Πλάτων, Willetts, Hood)
; -1900(MacKenzie)

Τα Παλάτια είχαν τόσο καταστραφεί από σεισμό περίπου το 1700 τόσο που θα έπρεπε να ανακατασκευαστούν. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ Παλαιάς και Νέας των Παλατιών περίοδος , καθώς και μεταξύ II και III.[12]

Νεοανακτορικής
Παλαιοανακτορική(Evans)
Αργά Palace Ι 
(Matz)
Νεοανακτορική (Νεοανακτορική) Φάση I(Πλάτων)
Μέση Εποχή του Χαλκού(Hood)

ΜΜ ΙΙΙΑ

1700 -? (Matz)
1700 -? 
(Πλάτων)
1700/1750-1600(Hutchinson)
1700-1660(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1700 -? 
(Willetts)
1700 -? 
(Hood)
1900 -?(MacKenzie)

Οι Τοιχογραφίες έχουν αρχίσει.
Τα πρώτα σημάδια σε μαγειρικό σκεύος σε Γραμμική Α
.

Νεοανακτορικής
Αργά Palace Ι 
(Matz)
Νέα περίοδος Palace Φάση I 
(Πλάτων)
Μέση Εποχή του Χαλκού(Hood)

MM IIIB

1600-1550(Hutchinson)
; -1570 
(Matz)
; -1600 
(Πλάτων)
1660-1580(Βέντρις και Τσάντγουικ)
; -1600 
(Willetts)
; -1550 
(Hood)
1700-1600(Palmer)
; -1700(MacKenzie)

Γραμμική Α.
Ένα άλλο σεισμό που απαιτεί μεγαλύτερη ανοικοδόμηση έγινε το ca. 
1570, η οποία για ορισμένους ήταν η μέση IIIB και για άλλους η αρχή.
Πρώτη Γραμμική Α αρχεία από τα Μάλια
.

 

LM

1500-1000(Evans)

Υστερομινωική ή ΥΜ στην ελληνική γλώσσα

Αργά II Palace (Matz)
Νέα Φάση II Palace(Πλάτων)

ΥΜΙΑ

1550-1500(Hutchinson)
1600-1500(Palmer, Furumark)
1570 -? 
(Matz)
1600 -? 
(Πλάτων)
1580-1510(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1700 -?(MacKenzie)

Η περίοδος έκρηξης της Θήρας και το τσουνάμι.[13]
Η μεγαλύτερη cache των πινακίδων Γραμμικής Α, Αγία Τριάδα
, IA ή / και IB.

Αργά II Palace (Matz)
Νέα Φάση II Palace(Πλάτων)

LM IB

1500-1450(Hutchinson)
; -1450 
(Matz)
1510-1450(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1500-1450(Palmer, Furumark)
; -1450 
(Πλάτων)
; -1500(MacKenzie)

Όλα τα ανάκτορα της εποχής εκτός Κνωσού, κάηκαν περίπου το 1450, τα γεγονότα ερμηνεύονται από την άποψη της πλειοψηφίας, όπως η έλευση των μυκηναίων  και εγκατάσταση στην Κνωσό.

Αργά II Palace (Matz)
Νέα III Φάση Palace(Πλάτων)
Παλάτι Περίοδος 
(Evans, MacKenzie)

LM ΙΙ

1450-1400(Hutchinson, Palmer, Furumark, Matz, Πλάτων)
1450-1405(Βέντρις και Τσάντγουικ)

Ήταν Η περίοδος που τελειώνει με μια καταστροφή από την πυρκαγιά του συνόλου των ανακτόρων στην Κρήτη από άγνωστες αιτίες.[14] , βέβαια, ξανά κατοικήθηκε.

Post-Palace Φάση I(Πλάτων)

ΥΜ ΙΙΙΑ

1400 - (Matz)
1400-1320(Πλάτων)
1400-1300(Hutchinson)

Γραμμική Β γα δισκία. 1400 (Evans και υπερασπιστή του, τον Boardman)

Post-Palace ΙΙ Φάσεις, ΙΙΙ(Πλάτων)

LM IIIB

1300-1200(Hutchinson)
1320-1280 
(ΙΙ),1260-1150 (ΙΙΙ) (Πλάτων)

Γραμμική Β γα δισκία. 1200 (Palmer, Doubter της χρονολογίας Evans)

 

LM IIIC

; -1100 (Matz)
1260-1050(Willetts)

Μια γενική μυκηναϊκή καταστροφή σε ανάκτορο από την πυρκαγιά στην ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη που συνέβη σε ένα παράθυρο του χρόνου περίπου το 1200 στο τέλος του ΙΙΙΒ. Πόσο μεγάλο παράθυρο ήταν  δεν είναι γνωστό, ούτε είναι σίγουρες οι αιτίες. Μερικές δυνατότητες για συμπεράσματα της καταστροφής είναι ότι όλη ή μερική έγινε από εμφύλια σύγκρουση, ή εκ των  Λαών της Θάλασσας, ή από Δωριείς.

Υπομινωική Ηλικία(Πλάτων, Matz, Willetts)

 

1100 - (Matz)
1150-1000(Πλάτων)
1075-1025(Furumark)
1050-900(Willetts)

Η περίοδος αυτή θεωρείται μυκηναϊκή , είναι που φθάνουν εδώ αυτή την εποχή. Το τέλος της,  σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εξομοίωσης προς αυτούς.

 ΘΕΩΡΗΣΗ Γ

Σύστημα Έβανς

Χρονολογία π.Χ.

Σύστημα Πλάτωνος

Χρονολογία π.Χ.

Νεολιθική Εποχή

-2800

Νεολιθική Εποχή

-2800

Πρωτομινωική Ι

2800 - 2600

Προανακορική Ι

2800 - 2400

Πρωτομινωική ΙΙ

2600 - 2260

Προανακορική ΙΙ

2400 - 2100

Πρωτομινωική ΙΙΙ

2260 - 2100

Προανακορική ΙΙΙ

2100 - 1900

Μεσομινωική Ι

2100 - 1900

Παλαιοανακτορική Ι

1900 - 1850

Μεσομινωική ΙΙ

1900 - 1700

Παλαιοανακτορική ΙΙ

1850 - 1800

Μεσομινωική ΙΙΙ

1700 - 1560

Παλαιοανακτορική ΙΙΙ

1800 - 1700

Υστερομινωική Ι

1560 - 1460

Νεοανακτορική Ι

1700 - 1600

Υστερομινωική ΙΙ

1460 - 1440

Νεοανακτορική ΙΙ

1600 - 1500

Υστερομινωική ΙΙΙ

1450 - 1050

Νεοανακτορική ΙΙΙ

1500 - 1450

   

Μετανακτορική Ι

1450 - 1320

   

Μετανακτορική ΙΙ

1320 - 1260

   

Μετανακτορική ΙΙΙ

1260 - 1150

Πίνακας αντιστοίχησης των χρονολογικών συστημάτων

  

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock