πίσωΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ  ΙΟΡΔΑΝΙΑ

(2Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ Π.Χ.).

IORDANIA07.gif


Η Ιορδανία ευρισκόμενη στο κέντρο της Μέσης Ανατολής, περιοχής με μεγάλη στρατηγική σημασία από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι μια χώρα με πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση. Κατά την αρχαιότητα αποτελούσε το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο κέντρο επικοινωνίας και εμπορίου των μεγάλων ηγεμονικών δυνάμεων : Αιγύπτου, Ασσυρίας, Περσίας, Ρώμης και Βυζαντίου.
Σημαντική και εξέχουσα η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της Ιορδανίας, ανιχνεύεται από την Προϊστορική - Μυκηναϊκή Εποχή.
Αρκετοί Έλληνες επιστήμονες έχουν εργασθεί κατά καιρούς στην περιοχή, μελετώντας τα κατάλοιπα του ελληνικού πολιτισμού της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές της δραστηριότητος των προγόνων μας στην χώρα αυτή.
Μεταξύ άλλων : ο Ι. Μεϊμάρης (επιγραφές), ελληνική αποστολή συντήρησης και αναστήλωσης το Ναού του Ηρακλέους στην Ακρόπολη του Αμμάν (επί χάρτου σημείον 
.), και ο Κ. Πολίτης στο "Ιερό του Λωτ".
Προσφάτως (2000), αποφασίσθηκε και εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά ελληνικό πρόγραμμα αρχαιολογικών ανασκαφών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ιορδανία, υπό την διεύθυνση του Θανάση Ι. Παπαδόπουλου (Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας) και της Σπυριδούλας Κοντορλή - Παπαδοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας). Την ομάδα αποτελούν πέντε πτυχιούχοι - υποψήφιοι διδάκτορες, δύο φοιτητές αρχαιολογίας και Αρχαιολόγος της Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών Υποθέσεων του ΥΠ.ΕΞ. 

 

IORDANIA02.gif


Στην εικόνα αναπαραστάσεις  (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ)  Μυκηναϊκών κεραμικών από Μυκηναϊκό Ιερό στο νέο αεροδρόμιο του Αμμάν

IORDANIA01.jpg


Η ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή με τους ντόπιους εργάτες στον χώρο των ανασκαφών (Θέση An Naq')

Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού της Ελλάδος. Λόγω της μικρής χρηματικής πίστωσης, η ανασκαφική δραστηριότητα της ομάδος διήρκεσε μόνο δέκα (10) ημέρες, και επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε δύο θέσεις :

1)
Στην θέση An Naq' στην νότια άκρη της Νεκράς Θάλασσας, όπου ανεσκάφησαν 16 τάφοι ενός τεράστιου και κατά το πλείστον συλημένου νεκροταφείου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (περ. 3.100 - 2.600 π.Χ.). Αναγνωρίσθηκαν τάφοι κιβωτιόσχημου και ελλειψοειδούς σχήματος, μερικοί με ορθοστάτες εν είδει ψευδοθύρας, που ομοιάζουν με πρωτοκυκλαδικούς αιγαιακούς
Στα λιγοστά ευρήματα συγκαταλέγονται πήλινα αγγεία αδιακόσμητα ή με γραπτή γεωμετρική διακόσμηση, λίθινα αγγεία από βασάλτη, λίθινες κεφαλές σκήπτρων χάντρες περιδεραίων από υαλόμαζα, αχάτη και κορναλίνη κ.α. 

IORDANIA05.jpg
Τάφος με ορθοστάτες. Καθαρισμός και συλλογή κτερισμάτων (An Naq')


IORDANIA04.jpg

Λίθινο αγγείο από βασάλτη - πορφυρίτη (An Naq')

  

IORDANIA03.jpg

 

Κεραμικά όστρακα γραπτής γεωμετρικής διακόσμησης (An Naq')

 

2)
Στην θέση Tuleilat Qasr Mousa Hamid, τούμπα (tell) σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το νεκροταφείο. Επιφανειακή έρευνα απέδωσε μυλόλιθους και κεραμικά όστρακα της Εποχής του Σιδήρου.

Δοκιμαστική τομή απέδωσε υλικό που χρονολογείται σε δύο διαδοχικές φάσεις της Εποχής του Σιδήρου ΙΙ (περ. 900 π.Χ.). Ο γεωργοκτηνοτροφικός αυτός οικισμός ίσως να συνδέεται με το προϊστορικό νεκροταφείο, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερευνήσεως. 

IORDANIA06-s.jpg


Πανοραμική άποψις της περιοχής Tuleilat Qasr Mousa Hamid

IORDANIA09.gif


Επιγραφές από την περιοχή του Deir' Alla της Ιορδανίας έχουν χαρακτηριστεί Φιλισταιϊκές επειδή θυμίζουν έντονα την αιγιακή Γραμμική Γραφή Β. Πρόκειται για ένα ακόμη εύρημα που αποδεικνύει την πανάρχαια παρουσία του Ελληνικού Πολιτισμού

ΠΗΓΗ κειμένων, φωτογραφιών και σχεδίων :                                  

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΚΑΡΥΚΑΣ : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - 7000 ΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στο «ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» (διμηνιαία έκδοσις του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ») φ. 5 (Δεκεμβρίου 2002 - Ιανουαρίου 2003) και
άρθρο του Θανάση Ι. Παπαδόπουλου (Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας) και της Σπυριδούλας Κοντορλή - Παπαδοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας) στο περιοδικό «CORPUS» τ. 27 (Μάι. 2001) σελ. 42,
ενώ ο χάρτης της περιοχής προέρχεται από τον Microsoft® ENCARTA Interactive World Atlas 2003.

ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΝΑΟΥΣΑ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2008

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ

 

 

 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock