πίσω

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΑ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ de . ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΣΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΟΝΗΜΑ

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0003.jpg

§  Δεκάδραχμο, Τετράδραχμο, Τετράδραχμο Αθήναι

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0004.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0005.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0006.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0081.jpg

§  Δίδραχμο, Δραχμή, Τριοβολός, Τετράδραχμο Όλυνθος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0082.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0083.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0084.jpg

§  Στατήρας Δελφοί, Στατήρας Αρκαδική Συμμαχία, Τρίδραχμο Σάμος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0085.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMon0086.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0001.jpg

§  Οκτάδραχμο Αλέξανδρος Α', Τετράδραχμο Αμφίπολη, Διστατήρας Αμφίπολη,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0004.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0006.jpg

§  Στατήρας Άραδος , Τετράδραχμο Πέλλα, Τετράδραχμο Δαμασκός, Τετράδραχμο Αμφίπολη,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0008.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0009.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0010.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMona0013.jpg

§  Τετράδραχμο, Τετράδραχμο Μίλητος , Δραχμή Σάρδις, Φίλιππος Β' Αμφίπολη Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAbydos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAkrasos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonApameia001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHerakleia001.jpg

§  Άβυδος, Ήρω και Λέανδρος , Άκρασος, Δίρκη, Απάμεια, Αθηνά και Μαρσύας, Ηράκλεια , Ηρακλής και Κέρβερος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonIlion001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonIos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonByz001.jpg

§  'Ιλιον Έκτωρας, Ιος, Όμηρος Δίδραχμο , Βυζάντιο Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonRhodes001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0042.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0043.jpg

§  Ρόδος Τετράδραχμο, Ακραγάς Τετράδραχμο, Γέλα Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0044.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0045.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0047.jpg

§  Γέλα Δίδραχμο, Καμάρινα Τετράδραχμο, Λεοντίνοι Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0048.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0049.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0053.jpg

§  Λεοντίνοι Τετράδραχμο, Κατάνη Τετράδραχμο, Νάξος Μεγάλη Ελλάδα Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0061.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0062.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0063.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0064.jpg

§  Σεγέστα Τετράδραχμο, Σεγέστα Δίδραχμο, Σεγέστα Δίδραχμο, Σελινούς Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKroton02.jpg

§  Κρότωνας Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMetapont01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMetapont02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKroton01.jpg

§  Μεταπόντιο Στατήρας, Μεταπόντιο Στατήρας, Κρότωνας Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorkyra01.jpg

§  Κόρινθος Στατήρας, Κόρινθος Στατήρας, Κόρκυρα Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSamos01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAbdera01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonDikaia01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonLete01.jpg

§  Σάμος, Στατήρας, Άβδηρα Οκτώδραχμο, Δίκαια Διστατήρας , Λητή Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonThasos01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonDer001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAigai01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAkanthos01.jpg

§  Θάσος Στατήρας, Δέρρονες Δωδεκάδραχμο, Αιγαί ή Δέρρονες Στατήρας, Άκανθος Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonIchnai01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonNeapolis01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSermyle01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTerone01.jpg

§  Ιχναί Στατήρας, Νεάπολη Στατήρας , Σερμύλη Τετράδραχμο, Τερόνη Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonChalkis01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonEretria01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAthens01.jpg

§  Χαλκίς Τετράδραχμο, Ερέτρια Τετράδραχμο, Αθήνα Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTheben01.jpg

§  Θήβες Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonThesLeag01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAchLeag001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonEpirLeag001.jpg

§  Θεσσαλική Συμμαχία, Αχαϊκη Συμμαχία, Ηπειρωτική Συμμαχία,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAetLeag001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/MonKos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonOlbia001.jpg

§  Αιτωλική Συμμαχία, Κως, Όλβια,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonRhodes002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonhw007.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonhw006.jpg

§  Ρόδος, Μούσα, Κλεοπάτρα Θεά και Αντίοχος Η' Γρυπός,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonhw005.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonhw004.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonhw002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonhw001.jpg

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPyrrhos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPyrrhos002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPyrrhos003.jpg

§  Πύρρος της Ηπείρου, Πύρρος της Ηπείρου, Πύρρος της Ηπείρου,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAgathokles01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAgathokles02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAgathokles03.jpg

§  Αγαθοκλής , Αγαθοκλής , Αγαθοκλής ,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAlexandrosIII03.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSeleucusINicator01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSeleucusINicator02.jpg

§  Αλέξανδρος Γ' Βαβυλώνα, Σέλευκος Α, Σέλευκος Α , Σελεύκεια η επί του Τίγρη,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAntiochusVI001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAntiochusIITheos01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAntiochusVII01.jpg

§  Αντίοχος Στ', Αντίοχος Β', Αντίοχος Ζ' Σιδήτης,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAntiochusHierax01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAntiochusIII01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAntiochusVIII01.jpg

§  Αντίοχος Ιέραξ, Αντίοχος Γ', Αντίοχος Η' Γρυπός,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonDelphi01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTheben02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAinos01.jpg

§  Δελφοί Τρίδραχμο, Θήβες, Αινος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAinos02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAigina01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKnossos02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKnossos03.jpg

§  Αινος, Αίγινα, Κνωσός, Κνωσός,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTenedos01.jpghttp://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPhaistos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPhaistos002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonEphesos01.jpg

§  Τένεδος, Φαιστός, Φαιστός, Έφεσος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMiletus01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSamos02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKos002.jpg

§  Μίλητος, Σάμος, Κως,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse004.jpg

§  Συρακούσες, Συρακούσες, Συρακούσες, Συρακούσες,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse018.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse019.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse020.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse021.jpg

§  Συρακούσες, Συρακούσες, Συρακούσες, Συρακούσες,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse024.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse025.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum002.jpg

§  Συρακούσες, Συρακούσες, Τάρας, Τάρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum004.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum005.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum006.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum007.jpg

§  Τάρας, Τάρας, Τάρας, Τάρας, Τάρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum008.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHerakleia002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHerakleia003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonThurioi01.jpg

§  Τάρας, Ηράκλεια, Ηράκλεια, Θούριοι,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKroton03.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKroton04.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMetapont03.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTerina001.jpg

§  Κρότωνας, Κρότωνας, Μεταπόντιο, Τερίνα,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonNeapolis02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonRhegion001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPhilipposIII01.jpg

§  Νεάπολη, Ρήγιο, Φίλιππος Γ',

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAlexandrosIII01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonDPoliorketes001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonDPoliorketes002.jpg

§  Αλέξανδρος Γ', Δημήτριος Πολιορκητής, Δημήτριος Πολιορκητής,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAGonatas001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonADoson001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPhilipposV01.jpg

§  Αντίγονος Β' Γονατάς, Αντίγονος Γ΄ Δώσων, Φίλιππος Ε΄ Μακεδών,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPerseas001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonLysimachos01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAlexandrosIII02.jpg

§  Περσέας, Λυσίμαχος, Αλέξανδρος Γ΄,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPtolemyI001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPtolemyI002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPtolemyI003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPtolemyII001.jpg

§  Πτολεμαιος Α΄, Πτολεμαιος Α΄, Πτολεμαιος Α΄, Πτολεμαιος Β΄,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPharsalos01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonOpLokroi01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonIstros01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAbdera02.jpg

§  Φάρσαλος, Οπουντίων Λοκρών , Ιστρος, Άβδηρα,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAbdera03.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAbdera04.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAmfipolis01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonLarissa01.jpg

§  Άβδηρα, Άβδηρα, Αμφίπολη, Λάρισα,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonLarissa02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonThasos02.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAkanthos02.jpg

§  Λάρισα, Θάσος, Άκανθος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum009.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTarentum010.jpg

§  Τάρας Στατήρας, Τάρας Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse069.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse070.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse071.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse072.jpg

§  Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSybaris001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonLaos001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKaulonia001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPoseidonia01.jpg

§  Συβαρίς Δίδραχμο, Λαός Στατήρας, Καυλωνία Στατήρας, Ποσειδωνία Στατήρας

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse026.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse027.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse028.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse029.jpg

§  Συρακούσες Δραχμή, Συρακούσες Οβολός, Συρακούσες Λίτρα, Συρακούσες Δραχμή,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse030.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse031.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse032.jpg

§  Συρακούσες Δωδεκάλιτρα, Συρακούσες Δεκάλιτρα, Συρακούσες Εκατόλιτρα,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth041.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth042.jpg

§  Κόρινθος Στατήρας, Κόρινθος Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth036.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth037.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth038.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKorinth039.jpg

§  Κόρινθος Στατήρας, Κόρινθος Στατήρας, Κόρινθος Στατήρας, Κόρινθος Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis005.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis006.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis007.jpg

§  Ήλιδα Στατήρας, Ήλιδα Στατήρας, Ήλιδα Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKyrene01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonElis004.jpg

§  Κυρήνη, Ήλιδα Στατήρας, Ήλιδα Στατήρας, Ήλιδα Στατήρας, Ήλιδα Στατήρας,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKlazomenai01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse015.jpg

§  Κλαζομεναί, Συρακούσες Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse016.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse017.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse013.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse014.jpg

§  Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse009.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse010.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse011.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSyracuse012.jpg

§  Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο, Συρακούσες Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSicPun001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSicPun002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSicPun003.jpg

§  Σικελό-φοινικικό Τετράδραχμο, Σικελό-φοινικικό Τετράδραχμο, Σικελό-φοινικικό Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSicPun004.jpg

§  Σικελό-φοινικικό Τετράδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHimeraHem001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHimeraHem002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAkragasHem001.jpg

§  Ιμέρα Ημίλιτρο, Ιμέρα Ημίλιτρο, Ακραγάς Ημίλιτρο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonTyros001.jpg

§  Τύρος,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMagnesiaM0001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSmyrna001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMyrina001.jpg

§  Μαγνησία η επί Μαιάνδρω, Σμύρνη, Μύρινα ,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKatane002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKatane003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonKatane004.jpg

§  Κατάνη, Κατάνη, Κατάνη,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMithridatesI01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMithridatesII01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMithridatesII02.jpg

§  Μιθριδάτης Α', Μιθριδάτης Β', Μιθριδάτης Β',

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonPhiletairos01.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonEumenesI001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonCistophor01.jpg

§  Φιλέταιρος, Ευμένης Α', Πέργαμος Κιστοφόρος ,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSmyrna002.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonSamos03.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHalik001.jpg

§  Όμηρος, Σμύρνη, Πυθαγόρας, Σάμος , Ηρόδοτος Αλικαρνασσός,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonIot0001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonGep001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHimeraHem003.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHimeraHem004.jpg

§  Κομμαγένη Ιοτάπη, Βόσπορος, βασιλίσσης Γηπαιπυρεως, Ιμέρα Δίδραχμο , Ιμέρα Δίδραχμο,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonHimeraHem005.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMesZ001.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonMesZ002.jpg

§  Ιμέρα Τετράδραχμο , Μεσσάνα Ζάγκλη Τετράδραχμο , Μεσσάνα Ζάγκλη Τετράδραχμο ,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMons0054.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth006.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth007.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth008.jpg

§  Νάξος Σικελία , Τριοβολός , Διοβολός , Τριημιοβολός ,

§  http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth009.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth010.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth011.jpg http://www.hellenica.de/Griechenland/Lahanas/Th/ThMonAth012.jpg

§  Οβολός , Τριτεμόριον, Ημιοβολός , Τεταρτημόριον,

 

 

ΠΗΓΗ

www.hellenica .de

 

 

 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock