πίσω

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΕΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ  

http://4.bp.blogspot.com/_iK2kIM-voec/TPpiUWCq5aI/AAAAAAAACDc/Llj7_dUS-6k/s400/alexandros-byzantinos.jpg 

Αρχίζοντας από τα ανατολικά θέματα με την σειρά που αναφέρονται από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και δίνοντας σύντομη περιγραφή των πληροφοριών που περιέχει η καταγραφή του.

Πρώτο θέμα ήταν το καλούμενο Ανατολικό που κατοικούνταν από πέντε έθνη:

τους Φρύγες, τους Λυκάονες, τους Ίσαυρους, τους Πάμφυλους και τους Πισίδες.

Δεύτερο το προσαγορευόμενο Αρμενιακό αν και κατοικούνταν από Καππαδόκες. Οι σημαντικότερες πόλεις στις 4 επαρχίες του θέματος έχουν ως εξής.

 Στην πρώτη επαρχία: η μητρόπολη Καισάρεια (προς τιμή τους Ιουλίου Καίσαρα η οποία ονομαζόταν πριν Μάζακα από τον Μουσώχ γενάρχη των Καππαδοκών), η Νσσα, τα Θρμα, το εγεποδαντς. Της δεύτερης Καππαδοκίας 8 πόλεις Τανα, Φαυστινοπολις, Κβιστρα, Ναζιανζς, Σσιμα, Παρνασς, εγδωρα, Μωκισσς κα φροριον τ καλομενον Κρον. Τς δ τρτης Καππαδοκας, νν νομζεται ρμενιακς, εσ πλεις πτ· μσεια, βωρα, Ζλιχος, νδραπα, μινσς Νεοκαισρεια, Σινπη. Αναφέρει και ορισμένες παροιμίες για τους Καππαδόκες, διαβόητους για την κακοτροπία τους όπως τους χαρακτηρίζει: "τρα κππα κκιστα· Καππαδοκα Κρτη Κιλικα", "Καππαδκαι φαλοι μν ε· ζνης δ τυχντες, φαυλτεροι· κρδους δ' ενεκα φαυλτατοι· ν δ' ρα δς κα τρς μεγλης δρξωνται πνης, δ ττε γνονται φαυλεπιφαυλτατοι", "Καππαδκην ποτ' χιδνα κακ δκεν· λλ κα ατ κτθανε γευσαμνη αματος οβλου".
 


Τρίτο το θέμα των Θρακησίων που κατοικούνταν από τα ακόλουθα γένη:

Λύδους, Μαίονες, Κάρες και Ίωνες. Ιωνες είναι αυτοί που κατοικούσαν την Μίλητο και την Έφεσο και τα παράλια, στο μεσόγειο οι Σαρδιανοί, οι Λυδοί, οι Μαίονες, οι Κάρες και οι οικήτορες της μικράς Φρυγίας. Περιείχε 20 πόλεις περί την Ασίαν πρτη μν φεσος, δευτρα δ Σμρνα, τρτη Σρδεις, τετρτη Μλητος, πμπτη Πρινη, κτη Κολοφν, βδμη Θυτειρα, γδη τ Πργαμον, ντη Μαγνησα, δεκτη Τρλλη, νδεκτη ερπολις, δωδεκτη Κολοσσα α νν λεγμεναι Χναι, ο στι νας διαβητος το ρχαγγλου Μιχαλ, τρισκαιδεκτη Λαοδκεια, τεσσαρεσκαιδεκτη Νσσα, πεντεκαιδεκτη Στρατονκεια, ξκαιδεκτη λβανδα, πτακαιδεκτη λνδα, κτωκαιδεκτη Μρινα, ννεακαιδεκτη Τως, εκοστ Λβεδος, [εκοστ πρτη Φιλαδλφεια] κα λλαι τινς.

Τταρτο θμα τ νομαζμενον ψκιον .

Η περιοχή του Οψικίου κατοικούνταν από του Βιθυνούς, Μυσούς, Φρύγες, Δρδανους (ο κα Τρες λεγμενοι) και Γραικούς (κατοικούσαν μαζί με Φρύγες στην Κύζικο και στα προς την θάλασσαν). Επίσημες πόλεις: πρτην μν Νκαιαν τν κα μητρπολιν χρηματζουσαν, δευτραν δ Κοτυειον, τρτην Δορυλειον, τετρτην Μηδειον, πμπτην πμειαν, κτην Μρλειαν, βδμην Λμψακον, γδην Πριον, ντην Κζικον, δεκτην βυδον.

Π
μπτον θμα τ λεγμενον πτματων.

Δεν έχει καν στρατηγό για άρχοντα αλλά κατώτερης αξίας: δομέστικο. Κάτοικοι του θέματος: Βιθυνο, Θυνο, Ταρσιται και κάποιοι Φρύγες. Επίσημες πόλεις: πρτην μν Νικομδειαν τν μητρπολιν, δευτραν δ λενοπολιν, τρτην Πρανετον, τετρτην στακον, πμπτην Παρθενοπολιν.

Έκτο θμα τ καλομενον Βουκελλριων.

 Βουκελλριος κατά τη γλώσσα των ωμαων εκαλείτο ο φλαξ το ρτου (βοκελλος γρ τ κρικελοειδς ψωμον καλεται). Ώστε και οι στρατιώτες του ελαφροί και αβαρείς προς τον πόλεμο. Κατοικείται από Μαριανδυνούς, Βιθυνούς και Γαλάτες και αποτελείται από τις πόλεις: πρτη μν γκυρα, μητρπολις τν Γαλατν, δευτρα δ Κλαυδιοπολις, κα ατη μητρπολις τν Μαριανδυνν, τρτη ρκλεια, τετρτη Προυσις, πμπτη τ Τϊον.

Έβδομο θμα τ προσαγορευμενον Παφλαγονα 

από τους Παφλαγόνες αρχαιότατο έθνος (γνος Αγπτιον) που το στολίζει και αυτό ως "π ναισχυντίᾳ τε κα κακοτροπίᾳ διαβαλλμενον". Οι παραθαλάσσιες πόλεις Σινπη κα μαστρα κα τ Τϊον κα λεγομνη μινσς, λληνδες εσ πλεις κα λλνων ποικοι. Επίσημες πόλεις πρτην μν μητρπολιν Γγγραν, δευτραν δ μαστραν, τρτην Σραν, τετρτην Δδυβραν, πμπτην ωνπολιν, κτην Πομπηϊοπολιν (πομπ γρ εσι κα νειδος κα ξουθνημα το νθρωπεου γνους :-) )Όγδοο θμα τ νομαζμενον Χαλδα.

Τα παράλια και η μητρόπολη Τραπεζούς είναι Ελλήνων αποικίες, τα άνω και μεσόγεια μέρη είναι τα προοίμια της μικράς Αρμενίας με πόλεις Κελτζην καλουμνη κα Συσπειρτης κα τ Γοιζνον.

Ένατο θμα τς Μεσοποταμας.

 Οχι πολυχρόνιο και μεγάλο θέμα, αλλά μικρή κλεισούρα ανώνυμη και ακατανόμαστη. Επί Λέοντος προσέφυγε εκεί ο Παγκρατοκας ο Αρμένιος με τους αδελφούς του Πουκρκα κα Ταυτοκα και παρέδωσαν τα εκείσε καστέλλια.

Δκατο θμα Κολωνεας.

Η Κολνεια ήταν κστρο χυρτατον κα κρημνδες... ρχαιογονα το θματος κ τς πρτης τν ρμενων ρχς κατγεται.

νδκατο Σεβαστεας. θμα 

Εκ τς δευτρας ρμενας πρχεται...

Δωδκατο θμα τς Λυκανδο

Ομοίως περιοχή Αρμενίων έρημο σχεδόν θέμα και η Λυκανδός και η όμορη Τζαμανδς στην εποχή εκείνη.

Δέκατο τρίτο θέμα Σελευκείας.

 Μέρος της Ισαυρίας. Τα άνω και μεσόγεια της Σελευκείας καλούνται Δεκπολις... πρτη μν Γερμανικοπολις, δευτρα δ Τιτιοπολις, τρτη Δομετιοπολις, τετρτη Ζηνοπολις, πμπτη Νεπολις, κτη Κλαυδιοπολις, βδμη Ερηνοπολις, γδη Διοκαισρεια, ντη Λαζαδος, δεκτη Δαλισανδς. 

Δέκατο τέταρτο θέμα τ λεγμενο Κιβυρραιωτών.

Το προσωνύμιο δόθηκε από το ευτελές και ακατανόμαστο πόλισμα Κιβρρα προς ύβρη για την αυθάδεια των κατοίκων του προς τις επιταγές των βασιλέων. Περιέχει και την Ρόδο.

Δέκατο πέμπτο θέμα της Κύπρου,

 με κονσιλριον, τουτστι βουλευτν, πλεις δεκατρες· Κωνσταντα μητρπολις, Κτιον, μαθος, Κυρνεια, Πφος, ρσινη, Σλοι, Λπιθος, Κρμεια [τοι Λευκουσα], Κυθερεα, Ταμασα, [Κοριον, Νμευος,] Τρμυθος, θεν γιος Σπυρδων, Κρπασος.


Δέκατο έκτο θέμα Σάμου (ναυτικό).

Διαιρείται σε δύο τούρμες την φσιον και την τραμυττηνν. Ο στρατηγός του θέματος έχει πραιτώριο στη πόλη Σμύρναν.

Δέκατο έβδομο θέμα του Αγαου πελγους.

Κατέχει τις περιοχές από λεγομνου Λεκτο κα ως βδου κα ατς Προποντδος κα μχρι Κυζκου κα το ποταμο το λεγομνου Γρανικο και οι κάτοικοί του πάντες Γραικοί ονομάζονται και μιλούν κοινή γλώσσα πλην Βυζαντίων που ήταν άποικοι Δωριέων. Στον στρατηγό του Αιγαίου πελάγους υπάγονται και οι Κυκλάδες και Σποράδες νήσοι ν προχουσι, τε Μιτυλνη κα Χος κα ατ Λμνος.

 

http://2.bp.blogspot.com/_iK2kIM-voec/TPpkStIzABI/AAAAAAAACEk/f7qOWSULY7Q/s400/aytokrator.jpgΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πρτον τ νομαζμενον Θρκον.

Υπό κονσιλαρίων (τουτστι βουλευτν) πόλεις 14, Εδοξιοπολις, ρκλεια, ρκαδιοπολις, Βιζη, Πνιον, ρνοι, Γνος, Καλλπολις, Μριζος, Σαλτικ, Σααδα, φροδισα, προς, Κοιλα. παρχα οδπης· π τν ατν, πλεις ζʹ· Παρθικπολις, ρκλεια Στρμνου, Ανος, Μαξιμιανοπολις, Σρραι, Φλιπποι, Τραϊανοπολις. παρχα μιμντου· φ' γεμνα, πλεις ε[ξ]ʹ· δριανοπολις,γχαλος, Δεβελτς, Πλουτινοπολις, Τζϊδα. παρχα Θρκης· π κονσιλριον, πλεις εʹ· κλμα Μεστικν κα κντισμα, Φιλιπποπολις, Βερη, νσος Θσος, νσος Σαμοθρκη. παρχα [Μυσας] Σκυθας· φ' γεμνα, πλεις ιεʹ· Τμις, Διονυσπολις, κραι, Καλλτις, στρος, Κωνσταντιαν, Ζλπα, Τρπαιος, ξιοπολις, Καπδαβα, Κρσος, Τρσμις, Νοβιδουνος, Αγισσος, λμυρς.

Δετερον θμα Μακεδονας.

 παρχα Μακεδονας αʹ· π κονσιλριον, πλεις λ[β]ʹ· Θεσσαλονκη, Πλλη, Ερωπος, Δος, Βρροια, ορδαα, δεσσα, Κλλη, λμωπα, ρκλεια Λκκου, ντανα, Γμινδος, Νικεδς, Διβουρος, δομνη, Βργυλος, Πρμανα, Μαρνεια, μφπολις, Νεπολις, πολλωνα, Τπειρος τ νν οσιον, Νικπολις, †θπολις†, κανθος, Κερεπυργος, Βρπη, ραλος, Διοκλητιανοπολις, Σεβαστπολις. παρχα Μακεδονας βʹ· φ' γεμνα, πλεις ηʹ· Στλοι, ργος, Εστρϊον, Πελαγονα, Βργαλα, Κελαινδιον, ρμονα, Ζπαρα. παρχα Θεσσαλας· π τν ατν, πλεις ιζʹ· Λρισσα, Δημητρις, Θβαι, χιναις, Λμια, Τρκη, Γμφοι, πτη α νν λεγμεναι Ναι Πτραι, Μητρπολις, Καισρεια, Φρσαλος, Βουραμνσιος, σλτος [ωανν]οβιος, νσος Σκαθος, νσος Σκπολα, νσος Πεπρηθος.

Τρτον θμα Στρυμνος.

Αποκόπηκε από το θέμα Μακεδονίας, στην ουσία είναι τάξης κλεισούρας και όχι θέματος και Σκθαι ατ ντ Μακεδνων διανμονται

Τταρτον θμα Θεσσαλονκης.

Τ δ νν ες θματος τξιν χρηματζον Θεσσαλονκη κα ατ Μακεδονας μρος τυγχνει.


http://3.bp.blogspot.com/_iK2kIM-voec/TPpkdOJO4gI/AAAAAAAACEs/8yb8N7gEZQ0/s400/agioi.jpg


Πμπτο θμα τς Ερπης λλς...

  χρα κλθη π λληνος το Δευκαλωνος . χει δ τθμα τς λλδος πλεις οθʹ· αʹ μν Σκρφειαν, βʹ λατνα, γʹ Δαλιον, δʹ Χαιρνειαν, εʹ Ναπακτον, _ʹ Δελφος, ζʹ μφισσαν, κα τς λοιπς. Συναριθμε δ ταταις κα νσον τν Εβοιαν, ν τινες Χλκιν Χαλκδα πονομζουσιν· χει δ μεθ' αυτς κα τς καλουμνας νσους Κυκλδας κα νσον τν Αγιναν.

Έκτο θμα Πελοπννησος.

 Κρινθος, ποτε φρα, μητρπολις πσης λλδος κα ατς Πελοποννσου, τουτστιν χαας· ο γρ ωμαοι τος τν Πελοπννησον οκοντας χαιος νομζουσιν. στι δ πσα νσος π ν στρατηγ τεταγμνη, πλεις χουσα τεσσαρκοντα· ξ ν εσιν πσημοι Κρινθος μητρπολις, Σικυν, ργος, Λακεδαιμονα τς Λακωνικς πρν Σπρτη, τρα μητρπολις α λεγμεναι Πτραι. στερον δ πλιν, τν Μακεδνων π ωμαων ττηθντων, πσα λλς τε κα Πελοπννησος π τν τν ωμαων σαγνην γνετο, στε δολους ντ' λευθρων γενσθαι. σθλαβθη δ πσα χρα κα γγονε βρβαρος, τε λοιμικς θνατος πσαν βσκετο τν οκουμνην, πηνκα Κωνσταντνος, τς κοπρας πνυμος, τ σκπτρα τς τν ωμαων διεπεν ρχς, στε τιν τν κ Πελοποννσου μγα φρονοντα π τ ατο εγενείᾳ, να μ λγω δυσγενείᾳ, Εφμιον κενον τν περιβητον γραμματικν ποσκψαι ες ατν τουτο τ θρυλομενον αμβεον· Γαρασδοειδς ψις σθλαβωμνη.

Η Κεφαλληνία συμπεριλαμβάνοταν στην Πελοπόννησο, δεν εχρημάτισε εις τάξη θέματος. Ομοίως και οι νήσοι Ζάκυνθος, Λευκάς, Ιθάκη, Κέρκυρα.

Όγδοο θμα Νικπολις.

 παρχα τς παλαις περου τς Φωκικς, φ' γεμνα, πλεις ιβʹ· Νικπολις μητρπολις.


νατον θμα Δυρρχιον.

 Δυρρχιον, ποτε