πίσω

Η περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου

από τη νεολιθική ως την αρχαϊκή εποχή

 http://www.kz-epka.gr/mambo/images/stories/oikismoi/1.jpg

 Στο υψόμετρο 2817 μ., βρίσκεται το ιερό Διός της κορυφής Αγ. Αντώνιος, όπου σε εργασίες θεμελίωσης μετεωρολογικού σταθμού εντοπίστηκαν αναθηματικές στον Δία αρχαιότητες. Μέρος εκτίθεται σήμερα στην πτέρυγα Ολύμπου του Μουσείου Δίου.[1]
Πληροφορίες ορειβατών αναφέρουν διάσπαρτες αρχαιότητες και σε άλλες κορυφές του Ολύμπου. Από τον ορειβάτη Ν. Νέζη
[2] αναφέρονται π.χ. τα εξής.

“Πάνω στον κύριο όγκο του Ολύμπου έχουν βρεθεί [και αναφερθεί] από παλιούς εξερευνητές και ορειβάτες, εκατοντάδες μεγάλες συμμετρικές κεραμικές πλάκες διαστάσεων περίπου 30Χ40Χ 3 εκ., οι οποίες ήταν στρωμένες σε μερικές κορυφές με την μορφή κυκλικών δαπέδων [σχεδόν ίδιες πλάκες υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου].  Υπολείμματα των κεραμιδιών αυτών, λίγα μεγάλα κομμάτια και πολλά θραύσματα βρίσκονται ακόμα και σήμερα στις κορυφές Πάγος, Καλόγερος, Φράγγου Αλώνι, Μεταμόρφωση, Κακόβρακος, Πύργος και Διακόπτης. Τα κυκλικά δάπεδα μάλλον θα υπήρχαν σε 2 ή 3 κορυφές [Φράγγου Αλώνι, Κακάβρακος ίσως και Μεταμόρφωση] ένώ στις υπόλοιπες φαίνεται ότι οι κεραμικές πλάκες μεταφέρθηκαν αργότερα για διάφορους λόγους [βωμοί, μετερίζια, οροθετήσεις κλπ.]  Η ύπαρξη των κεραμικών αυτών δαπέδων στις κορυφές του Ν-ΝΔ τμήματος του Ολύμπου και οι μαρτυρίες για την αναγραφή δύο λατινικών κεφαλαίων γραμμάτων σε πολλές πλάκες, σε συνδιασμό με την ιστορία της περιοχής και τη δράση των ρωμαϊκών λεγεώνων το 2ο πΧ. αιώνα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανόν στις κορυφές αυτές να είχαν εγκαταστήσει οι Ρωμαίο τα παρατήρητήριά τους και τις φρουρές τους....Θραύσματα κεραμιδιών, αλλά διαφορετικού είδους έχουν βρεθεί και στις κορυφές Σκολιό και Αγιος Αντώνιος, μαζί με λίγα υπολείμματα αρχαίων κτισμάτων [κυρίως στο Σκολιό]...Πιθανώς να πρόκειται για αρχαίους βωμούς, ή για φρυκτώρια ή για τόπους θυσιών που αργότερα χρησίμευαν με διάφορες προσθήκες για χριστιανική λατρεία...»

Αρχαιότητες που σχετίζονται με τα φρούρια Κάτω Ολύμπου επισημάνθηκαν στο πέρασμα μεταξύ Άνω και Κάτω Ολύμπου,[3] ενώ ευρήματα υπάρχουν και στην περιοχή Καλλιπεύκης θεσσαλικού Ολύμπου.[4]

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock