πίσω

  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΦΡΑΝΤΖΗ - ΧΡΟΝΙΚΟΝ

 Ὁ λόγος του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ ’ Παλαιολόγου  προς τους συμπολεμιστές του την παραμονή της  Αλώσεως της  

Κωνσταντινουπόλεως. 

 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock