πίσω

 MYCENAEAN (Linear b) – ENGLISH Glossary


Foreword
The Linear B is the first Greek writing system. This was used between the 14 th and 12 th century B.C..Linear B was first deciphered by Michael G. Ventris, in 1952. Linear B was found initially at Knossos in Crete island and the other centers of Mycenaen civilization on Greek mainland, Pylos, Mycenes, Thiba Tyrintha. The script was found in the form of clay tablets.The Linear B was used for writing by the Mycenaen and consists about 90 signs, each representing a syllable and there are signs for vowels a, e, i, o, u. Also there are arithmetic sings.

Abbreviations
(m.h.n.) male human name (f.h.n.) female human name (m.n.) month name (c.n) city name (p.n) place name (P) prohellenic word (Etym.) etymology

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock