ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
Ο Οφέλτης αποφάσισε  να συνδράμει στην υλοποίηση της Γ’ Φάσης Αναστήλωσης του ναού του  Νεμείου Διός, όποτε αυτή ξεκινήσει, αλλά και σε άλλα έργα του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας, καθώς επίσης και σε διάφορες δράσεις που σχετίζονται με την Αρχαία Νεμέα, όπως η διοργάνωση της

6ης Νεμεάδας,  αλλά και η προσπάθεια να περιληφθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας στον Κατάλογο άυλης  πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΦΕΛΤΗΣ – Ο ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ»


Την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου και ώρα 18.30, στο κτίριο του ALBA Graduate Business School, Ξενίας 6-8, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Οφέλτης – Ο Φίλος της Νεμέας».


Η Συνέλευση ενημερώθηκε και συζήτησε τα εξής θέματα:

Το έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα οικονομικά του Σωματείου, καθώς και την παρουσίαση της ολοκλήρωσης της Β’ Φάσης της Αναστήλωσης του Ναού του Διός.


Η Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική Επιτροπή με 3ετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

§  Βασίλειος  Φουρλής, Πρόεδρος

§  Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος

§  Γεώργιος Κωστούρος, Γενικός Γραμματέας

§  Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Ταμίας

§  Θεόδωρος  Παπαλεξόπουλος, Μέλος

§  Εμμανουήλ Κορρές, Μέλος

§  Χρίστος Δήμας, Μέλος

§  Stephen Miller, Μέλος

§  James C. Wright, Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Παναγιώτης Κορωναίος

Ελεγκτική Επιτροπή: Σωτήριος Μήτρου, Σπυρίδων Κουμελάς


Ο Οφέλτης αποφάσισε  να συνδράμει στην υλοποίηση της Γ’ Φάσης Αναστήλωσης του ναού του  Νεμείου Διός, όποτε αυτή ξεκινήσει, αλλά και σε άλλα έργα του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας, καθώς επίσης και σε διάφορες δράσεις που σχετίζονται με την Αρχαία Νεμέα, όπως η διοργάνωση της 6ης Νεμεάδας,  αλλά και η προσπάθεια να περιληφθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας στον Κατάλογο άυλης  πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.


Τέλος, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αδελφοποίηση με το Σύλλογο για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων (Σ.Α.Ν.Α.), που εδρεύει στη Νεμέα, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του πνεύματος των αρχαίων Νεμέων Αγώνων.Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια