Χάρτης των δήμων και των φυλών των Αθηναίων

ΑΤΤΙΚΗ


Χάρτης  των  δήμων  και  των  φυλών.  Κάθε  χρώμα  αντιπροσωπεύει  μία  από  τις  10 φυλές,  κάθε  σύμβολο  ένα  δήμο.  Οι  γραμμές  συνδέουν  ομάδες  δήμων  που  ανήκουν στην ίδια φυλή. Ο αριθμός που αναγράφεται σε κάθε σύμβολο δηλώνει τους αντιπροσώπους που ο συγκεκριμένος δήμος έστελνε κάθε χρόνο στη Βουλή.

ΚΑΤΑ - John McΚ. Camp II  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗ 2009

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια