Το Δημοτικό Τραγούδι κατά τον 16ο-18ο αιώνα: Η Διάσπαση λόγιου καιλαϊκού στοιχείου


Ο Γιώργος Καραμπελιάς με αφορμή την έκδοση του β' τόμου του τετράτομου έργου του «1204-1922 η διαμόρφωση του νεώτερου Ελληνισμού» με τίτλο «1821: Η δυναμική της Παλιγγενεσίας», Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2015, παρουσιάζει μια σειρά σεμιναρίων για τη νεώτερη ελληνική ιστορία.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια