Ταφική μεταβλητότητα και κοινωνική πολυμορφία στην αρχαία Ελλάδα

Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2016 στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
«Ταφική μεταβλητότητα και κοινωνική πολυμορφία στην αρχαία Ελλάδα» («Mortuary variability and social diversity in ancient Greece») είναι ο τίτλος διεθνούς διημερίδας για νέους ερευνητές, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2016 στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μακρή 11).


«Ακόμα κι αν στο θάνατο η ταυτότητα και η κοινωνική θέση μπορούν να υποστούν σημαντικές αλλαγές, από τη μελέτη των ταφικών εθίμων μπορούμε να κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική διαστρωμάτωση, την κατανομή του πλούτου και της ιδιοκτησίας, και τον βαθμό ευελιξίας ή διαίρεσης στην κατανομή της εξουσίας σε μια κοινότητα» αναφέρουν οι διοργανωτές της διημερίδας. «Με τη μεγάλη περιφερειακή πολυμορφία και την ποικιλία των μορφών κοινότητας, και των δικτύων της, η αρχαία Ελλάδα προσφέρει ένα μοναδικό πλαίσιο για τη διερεύνηση, μέσα από τις ταφές, του πώς αναπτύσσονται οι κοινότητες» καταλήγουν.

Στη διεθνή αυτή διημερίδα νέοι ερευνητές των ταφικών εθίμων στην Ελλάδα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου έως και της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου θα παρουσιάσουν θεματικούς και διεπιστημονικούς τρόπους ανάλυσης (π.χ. διαχρονικής, περιφερειακής, ενδο- ή δια-περιφερειακής, τοπικής, δομικής) των ταφικών συμφραζομένων αναζητώντας πληροφορίες για τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες και τις κοινότητες. Θα συζητηθούν θέματα όπως το αν η τοποθέτηση των νεκρών στο τοπίο είναι ενδεικτική ζητημάτων εδαφικής κυριότητας, πώς ο κοινωνικός ρόλος συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (π.χ. παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, ελίτ ή μη ελίτ) μπορεί να ανακατασκευαστεί από τον τρόπο με τον οποίο οι ρόλοι αυτοί εκφράζονται από ή διαχειρίζονται μέσω των ταφικών συμφραζομένων, ο αντίκτυπος που μεγάλα ιστορικά φαινόμενα (π.χ. πόλεμος, λοιμός, αστικοποίηση, συνοικισμός) μπορούν να έχουν στον τρόπο με τον οποίο άτομα ή συγκεκριμένες ομάδες ατόμων μεταχειρίζονται τους νεκρούς τους.

Τη διημερίδα διοργανώνει ο δρ Νικόλας Δημάκης στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής υποτροφίας από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ,www.rchumanities.gr) για το έτος 2016, σε συνεργασία με την Τamara Dijkstra (Υποψ. Διδ., Πανεπιστήμιο Groningen), το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (ΝIA, www.nia.gr) και το Necropoleis Research Network (NRN).

Εγγραφή: Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά η αίθουσα διαλέξεων έχει περιορισμένη χωρητικότητα (50 άτομα). Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με τους διοργανωτές Νικόλα Δημάκη (nikdim26@yahoo.gr) και Tamara Dijkstra (t.m.dijkstra@rug.nl).

Το πρόγραμμα της διημερίδας

www.archaiologia.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια