Καταγοητεύει τοὺς Ρώσους τὸ σηριαλ τῆς Ἑλληνίδας Ζωῆς-ΣοφίαςΠαλαιολογίνας!

Τεράστια τηλεθέαση κερδίζει στὴν Ρωσία ἡ σειρὰ "ΣΟΦΙΑ", ποὺ ἀναφέρεται στὴν Μεγάλη Δούκισσα καὶ κορυφαία ἀναμορφώτρια τῆς Ρωσίας Ζωῆ - Σοφία Παλαιολογίνα, τήν Ἑλληνίδα ἀνιψιὰ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου! Ἡ Ζωή, κόρη τοῦ Δεσπότη τοῦ Μυστρά Θωμά Παλαιολόγου, λίγο μετὰ τὴν Ἂλωση τῆς Πόλης βρέθηκε ορφανή στὰ χέρια τῶν Παπικῶν, ἔχοντας προσχωρήσει ἀκούσια στὸν Ρωμαιοκαθολικισμό, ἐνῶ μεγάλωσε ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ Καρδινάλιου Βησσαρίωνα πού δυστυχῶς εἶχε προσχωρήσει ἀπὸ νωρὶς στὸν Πάπα, ὁ ὁποίος ἀργότερα πάσχισε νὰ τὴν ἀρραβωνιάσει μὲ τὸν Ρῶσο Δούκα Ἰβᾶν Γ΄, ὥστε νὰ φέρει στὸ Σχισματικὸ καὶ αἱρετικὸ Λατινικὸ Δόγμα ὁλόκληρη τὴν Ρωσία.


ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ "ΟΧΙ"Όμως, ὅταν ἡ ὄμορφη Ζωὴ πέρασε τὰ Ρωσικὰ Σύνορα, διακήρυξε μὲ σθένος, τόλμη καὶ παρρησία τὴν μοναδικὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καί πρός ἔκπληξη τῶν πάντων, ἄλλαξε τὸ ὄνομά της σὲ "Σοφία" καὶ ἔγινε Ὀρθόδοξη Χριστιανή, κερδίζοντας τὶς καρδιὲς τῆς Ρωσίας, ποὺ τὴν ἀγάπησε τόσο, ὥστε νὰ προσπαθήσει νὰ τὴν κάνει τὸ δεύτερο "Βυζάντιο"!
Πράγματι ἠ Σοφία Παλαιολογίνα, ὡς ἠ Μεγάλη Δούκισσα τῆς Ρωσίας, ὑπῆρξε ἠ ανυπέρβλητη ἀναμορφώτρια τῆς χώρας, κάνοντας μεγάλα ἔργα πολιτισμοῦ, φτιάχνοντας τὸ σημερινό μεγαλειό του Κρεμλίνου, ἀποδίδοντας τήν επωνυμία "Τσάρος" (=Καίσαρας) στὸν σύζυγό της καὶ ὠθώντας τον νὰ κάνει τούς επικοὺς πολέμους κατὰ τῶν Τατάρων, μετατρέποντας αὐτὸν σὲ "πασῶν τῶν Ρωσιῶν" καὶ τή Ρωσία σὲ Αὐτοκρατορία!

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΕΡΟΥἩ Σοφία Παλαιολογίνα, στὴν ὁποία - μετὰ τὴν Πριγκίπισσα Ἄννα ἀδελφή τοῦ Βασίλειου Β΄ Βουλγαροκτόνου - ὀφείλεται τὸ γεγονὸς πὼς οἱ Ρῶσοι εἶναι πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ μάλιστα ἀντιπαπικοί, ἀποτέλεσε καὶ τήν Ελληνίδα γιαγιὰ τοῦ περίφημου Ἰβᾶν Δ' τοῦ Τρομεροῦ!
Πηγή: Ρωμαίικο Οδοιπορικό

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια