ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟΝ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ -Tabula anemographica seu Pyxis Nautica. Auteur : Janssonius, Joannes (1588-1664)Date : 1652


ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 1. ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ

 2. ΥΠΕΥΡΟΣ

 3. ΕΥΡΟΣ

 4. ΜΕΣΕΥΡΟΣ

 5. ΝΟΤΑΠΗΛΙΩΤΗΣ

 6. ΥΠΟΦΟΙΝΙΞ

 7. ΦΟΙΝΙΞ – ΦΟΙΝΕΚΙΑΣ

 8. ΜΕΣΟΦΟΙΝΙΞ

 9. ΝΟΤΟΣ

 10. ΜΕΣΟΛΙΒΟΝΟΤΟΣ

 11. ΥΦΙΣΠΕΡΟΣ

 12. ΛΙΒΟΝΟΤΟΣ

 13. ΥΠΟΛΙΨ –ΜΕΣΟΛΙΨ

 14. ΖΕΦΥΡΟΣ

 15. ΛΙΨ-ΝΟΤΟΜΕΣΟΛΙΨ

 16. ΛΙΨ –ΥΦΕΣΠΕΡΙΟΣ

 17. ΥΠΑΦΡΙΚΟΣ

 18. ΖΕΦΥΡΟΣ

 19. ΜΕΣΑΡΓΕΣΗΣ

 20. ΑΡΓΕΣΗΣ

 21. ΒΟΡΡΟΛΙΨ

 22. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 23. ΜΕΣΟΘΡΑΣΚΙΑΣ

 24. ΘΡΑΣΚΙΑΣ

 25. ΥΠΕΡΘΡΑΣΚΙΑΣ

 26. ΑΠΑΡΚΤΙΑΣ

 27. ΥΠΕΡΒΟΡΕΑΣ

 28. ΒΟΡΕΑΣ

 29. ΜΕΣΟΒΟΡΕΑΣ

 30. ΒΟΡΡΑΠΛΙΩΤΗΣ

 31. ΥΠΟΚΑΙΚΙΑΣ

 32. ΚΑΙΚΙΑΣ ΕΛΛΑΣΠΟΝΤΙΑΣ

 33. ΜΕΣΟΚΑΙΚΙΑΣ
ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ 1590 Le Monde dans une tête de fou-O caput elleboro dignum. Date : 1590


Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια