Τότε που αρχίσαμε

Αυτές  τις μερικές εικόνες από την «γέννηση»του το 2009 και μετά,   μια μικρή αναφορά στον εντελώς αρχικό ιστότοπο του "Ελλήνων Δίκτυο".
Τότε ακόμα που μπορούμε να πούμε, ήταν σε στάδιο συχνών αλλαγών και πολύ συχνών αναρτήσεων.
Ως που σε σχέση με την εμφάνιση και διαρρύθμιση του, βρέθηκε μια κοινή άποψη και μετά συνεχίσαμε με τις συχνές αναρτήσεις κάθε μέρα.
Κατά το 2012 προστέθηκε το νεότερο στην wordpress πλατοφόρμα, μέχρι στις 9/9/2019 όπου σταμάτησαν να υπάρχουν και οι 2 μορφές του, η αρχική και η μετέπειτα.
Το σταμάτημα της ύπαρξης τους οφείλεται στο ότι δεν είχαμε έσοδα από αυτό και η συνέχιση του,  μας ήταν δαπανηρή, έτσι μετακομίζουμε εδώ στην πλατφόρμα της blogger.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια