ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Για να αποθηκεύεστε


  
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ WORD Η PDF ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  

1.       Αισχίνης, Επιστολές (σε pdf), προσφορά του Α.Κ. 1.0 Aeschines_letters 80kB 27/2/07

2.       Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 1.1 ais111.zip 52KB 14/5/00

3.       Αισχύλος, Αγαμέμνων
(ed. G. Murray, Oxford 1955)
προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb" 1.0 aeschylus_agamemnon.zip 49kb 14/6/02

4.       Αισχύλος, Επτά επί Θήβας
(ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) 1.0 EptaEpiThivas01u.zip 31kb 1/11/01

5.       Αισχύλος, Ευμένιδες
(ed. Herbert Weir Smyth, 1926) 1.0 eumenides_u10.zip 29kb 20/7/03

6.       Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης 1.0 zpd/promitheus.zip 36kb 20/8/00

7.       Αισχύλος, Χοηφόροι
(ed. Herbert Weir Smyth, 1926) 1.0 choeforoi_u10.zip 32kb 20/7/03

8.       Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Α' 1.0 apolla10.zip 34KB 16/9/00

9.       Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Β' 1.0 apollb10.zip 39KB 24/9/00

10.   Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Γ' 1.0 apollc10.zip 43KB 21/10/00

11.   Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκης Επιτομή
προσφορά Σπύρου Μησιακούλη 1.0 apolle10.zip 57KB 9/7/04

12.   Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Ι & ΙΙ
(ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894) 1.1 nicom12u10.zip 37kB 31/12/02

13.   Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία IIΙ & ΙV
(ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894) 1.1 nicom34u11.zip 44kB 31/12/02

14.   Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία V-X
προσφορά του Σπύρου Μησιακούλη 1.0 nicom5-10.zip 175kB 6/01/05

15.   Αριστοτέλης, Μικρά Φυσικά
(ed. W. D. Ross, Oxford 1955) 1.0 mfu10.zip 102kB 29/11/01

16.   Αριστοτέλης, Περί Αρετών και Κακιών 1.0 arvv.zip 8KB 17/6/00

17.   Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 1.0 PeriPoihtikhs.zip 38kB 1/12/00

18.   Αριστοφάνης, Αχαρνείς 1.0 dikaip.zip 41KB 18/6/00
19.   Αριστοφάνης, Βάτραχοι
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907) 1.0 frogs_u10.zip 54KB 4/10/01

20.   Αριστοφάνης, Ειρήνη
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907) 1.0 peace10.zip 46kb 30/3/02

21.   Αριστοφάνης, Ιππείς
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907) 1.0 knights10.zip 50kb 30/3/02

22.   Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 1.0 lysistrata10.zip 46KB 9/6/01

23.   Αριστοφάνης, Νεφέλες 1.0 arist110.zip 53KB 22/4/00

24.   Αριστοφάνης, Σφήκες
(ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, Oxford. 1907) 1.0 wasps10.zip 54kb 30/3/02

25.   Αρχίας, Επιγράμματα
προσφορά του Slaven Skoko
(και σε html) 1.0 archias10.zip 14kb 26/9/04

26.   Διογένη Λαέρτιου
Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων
(μόνο κείμενο σε html)       27.10.02

27.   Επίκτητος, Εγχειρίδιον
(ed. H. Schenkl, Teubner Leipzig 1916) 1.0 enchiridion_u10.zip 22kb 20/7/03

28.   Ευριπίδης, Βάκχαι
(ed. Gilbert Murray, Oxford. 1913) 1.0 bacchae10u.zip 43kb 18/11/01

29.   Ευριπίδης, Ηλέκτρα
(ed. G. Murray, Oxford 1913) 1.0 euripides_electra.zip 38KB 18/7/02

30.   Ευριπίδης, Ιππόλυτος
(ed. J. Diggle, Oxford 1984)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb" 1.0 euripides_hipolit.zip 44KB 14/6/02

31.   Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις 1.0 tayrois10.zip 49KB 9/10/00

32.   Ευριπίδης, Μήδεια 1.0 medea10.zip 41KB 18/2/01

33.   Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι 1.0 kyriai_doxai.zip 7KB 10/4/01

34.   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα 1.0 pros_menoikea.zip 7KB 10/4/01

35.   Ηρόδοτος, Κλειώ (Ιστοριών α') 1.0 herod1u10.zip 123KB 3/6/01

36.   Ηρόδοτος, Ευτέρπη (Ιστοριών β') 1.1 herod2u11.zip 90KB 3/6/01

37.   Ηρόδοτος, Ιστοριών γ'-θ'
(ed. A. D. Godley. Cambridge 1920) 1.1 herodotus3-9u11.zip 509KB 20/1/04

38.   Ησίοδος, Ασπίς Ηρακλέους 1.0 aspis10.zip 18KB 21/10/00

39.   Ησίοδος, Έργα και Ημέραι
Χάρη στον Manuel Delgado Dominguez 1.0 OperaEtDies.zip 33KB 1/4/01

40.   Ησίοδος, Θεογονία 1.0 theogony.zip 38kb 1/11/00

41.   Θεόκριτος, Ειδύλλια
επίσης σε HTML μορφή με εισαγωγή στο έργο του Θεόκριτου 1.1 theocritus11.zip 91KB 26/6/04

42.   Θεόφραστος, Χαρακτήρες
επίσης με μετάφραση και πίνακες του Εμ. Δαϋίδ 1.0 characters10.zip 30kB 3/6/00

43.   Θουκυδίδης, Ιστοριών Α', Β' και Γ'
μετατραπή σε Unicode από αρχεία στο Internet Ancient History Source Book του Paul Halsall, κατόπιν αδείας 1.2 thucy1-3u12.zip 220KB 28/06/06

44.   Θουκυδίδης, Ιστοριών Δ', Ε', Ζ', Η' και Θ'
(ed H.S. Jones - J.E. Powell, Oxford 1942) 1.0 thucydides4-8.zip 377KB 27/10/02

45.   Ιπποκράτης, Περί ιερής νούσου 1.0 hippocrates_de_morbo_sacro.zip 19KB 27/10/02

46.   Ισοκράτης, Βούσιρις, Κατά των σοφιστών, Νικόκλης, Παναθηναϊκός, Πανηγυρικός, Φίλιππος.
Προσφορά του Μιχάλη Σολομωνίδη 1.0 isokrates.zip 213KB 7/1/05

47.   Λουκιανός, Αληθών Διηγημάτων 1.1 louk1u11.zip 45KB 19/4/00

48.   Λουκιανός, Δίκη Συμφώνων του Σίγμα προς το ταυ υπό τοις επτά φωνήεσιν 1.1 louk3u11.zip 8ΚΒ 9/6/01

49.   Λουκιανός, Ηρόδοτος ή Αετίων
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_herodotus.zip 8 ΚΒ 13/6/06

50.   Λουκιανού Θεών Διάλογοι
μόνο αρχαίο κείμενο σε html.
(ed. M.D. Macleod, Cambridge, Mass., 1961)       1/4/03

51.   Λουκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_Dialogi_mortuorum.zip 76ΚΒ 13/6/06

52.   Λουκιανός, Πατρίδος Εγκώμιον
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_Patriae_encomium.zip 8 ΚΒ 13/6/06

53.   Λουκιανός, Περί Θυσιών
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_De_sacrificiis.zip 18 ΚΒ 14/6/06

54.   Λουκιανός, Περί Ορχήσεως
Επίσης και με μετάφραση Ι. Κονδυλάκη 1.0 peri_orxhsews.zip 30ΚΒ 3/6/00

55.   Λουκιανός, Περί της Περεγρίνου Τελευτής
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_De_morte_Peregrini.zip 33 ΚΒ 14/6/06

56.   Λουκιανός, Περί του ενυπνίου ήτοι βίος Λουκιανού 1.0 enypnion10.zip 10ΚΒ 29/9/00

57.   Λουκιανός, Περί του μη Ραδίως Πιστεύειν Διαβολή 1.1 louk2u11.zip 15KB 9/6/01

58.   Λουκιανός, Ποδάγρα
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_podagra.zip 17 KB 14/06/06

59.   Λουκιανός, Πως δεί ιστορίαν συγγράφειν
Επίσης και μαζί με μετάφραση του Ι. Κονδυλάκη 1.0 PosDeiIstorian10.zip 32KB 31/12/00

60.   Λουκιανός, Συμπόσιον ή Λαπίθαι
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_Symposium.zip 36 KB 14/06/06

61.   Λουκιανός, Χάρων ή Επισκοπούντες
(επιμέλεια Σπ. Μησιακούλη) 1.0 luc_Charon_sive_contemplantes.zip 27 KB 14/06/06

62.   Λυσία, Υπέρ Αδυνάτου
(ed. U. Albini, Sansoni, Florence 1955)
Προσφορά της Γεωργίας Γαλάνη 1.0 lysias_adynatoy.zip 14KB 18/7/02

63.   Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου
(ed. U. Albini, Sansoni, Florence 1955)
Προσφορά της Γεωργίας Γαλάνη 1.0 lysias_mantitheou.zip 11KB 18/7/02

64.   Μενάνδρου, Δύσκολος
(ed. F.H. Sandbach, Oxford 1972)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb" 1.0 menander_diskol.zip 35KB 14/6/02

65.   Μουσαίου, Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον
(ed. H. Färber, Munich 1961)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb" 1.0 musaeus_hrw.zip 14KB 14/6/02

66.   Λυρικά, (Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Θέογνις, Αρχίλοχος, Σιμωνίδης, Αλκαίος, Σαπφώ, Ανακρέων κ.ά.)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb" 1.0 lirika.zip 23kb 14/6/02

67.   Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις 1.1 xen211.zip 197ΚΒ 14/5/00

68.   Ξενοφών, Συμπόσιον 1.0 xen110.zip 36KB 22/4/00


69.   Όμηρος, Ιλιάδα
(ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920)
Η α' ραψωδία, χάρη στον Manuel Delgado Dominguez.
Μπορείτε να κατεβάσετε χωριστά κάθε ραψωδία από εδώ. 1.0 iliad_u10.zip 558KB 2/2/02

70.   Όμηρος, Οδύσσεια
Επίσης και με μετάφραση Αργ. Εφταλιώτη.
Μπορείτε να κατεβάσετε χωριστά κάθε ραψωδία από εδώ. 1.1 odyssey.zip 449KB 3/6/01

71.   Παυσανίας, Αττικά
(ed. F. Spiro. Leipzig, Teubner. 1903) 1.0 paus_attica_u10.zip 96KB 20/7/03

72.   Παυσανίας, Κορινθιακά
(ed. F. Spiro. Leipzig, Teubner. 1903) 1.0 paus_korinthiaka_u10.zip 85KB 20/7/03

73.   Πίνδαρου, Ολύμπια I & Νέμεα I
(ed. H. Maehler [post B. Snell], Leipzig 1971)
Προσφορά του Slaven Skoko, "Student Philological Association Zagreb" 1.0 pindar.zip 10kB 14/6/02

74.   Πλάτων, Απολογία Σωκράτους
(ed. John Burnet, 1903) 1.0 plato_apology10u.zip 33kB 2/6/02

75.   Πλάτων, Ευθύφρων
(ed. John Burnet, 1903) 1.0 plato_euthypron10u.zip 21kB 2/6/02

76.   Πλάτων, Η Έβδομη Επιστολή
Επίσης και με αγγλική μετάφραση του J. Harward 1.0 7th-ltr-u10.zip 35kB 14/1/00

77.   Πλάτων, Κρίτων
(ed. John Burnet, 1903) 1.0 plato_crito10u.zip 18kB 2/6/02

78.   Πλάτων, Νόμοι
προσφορά του Σπύρου Μησιακούλη 1.0 plato_laws_10.zip 628kB 26/9/04

79.   Πλάτων, Πολιτεία
προσφορά Σπύρου Μησιακούλη 1.0 Plato_Republic_1.0.zip 543ΚΒ 9/7/04

80.   Πλάτων, Συμπόσιον 1.1 symposium11.zip 64kB 8/1/00

81.   Πλάτων, Τίμαιος
(ed. John Burnet, 1903) 1.0 timaios_u10.zip 88kb 20/1/04

82.   Πλάτων, Φαίδρος 1.0 phaedrus1.zip 66kB 21/11/00 Πλάτων, Φαίδων
(ed. John Burnet, 1903) 1.0 plato_phaedon10u.zip 76kB 2/6/02

83.    Πλούταρχος         Σοφοκλής, Αίας
(Ed. Richard Jebb. Cambridge. 1893) 1.0 ajax_u10.zip 43kB 4/10/01

84.   Σοφοκλής, Αντιγόνη
(ed. Sir Richard Jebb, Cambridge. 1891) 1.0 antigone_u10.zip 41kb 4/10/01
85.   Σοφοκλής, Ηλέκτρα
(ed. Richard Jebb, Cambridge. 1894) 1.0
electra10.zip 46kb 30/3/02

86.   Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολονώ
(ed. Sir Richard Jebb, Cambridge. 1889) 1.0 oed_col_u10.zip 62kb 30/3/02

87.   Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος
(ed. Sir Richard Jebb. Cambridge. 1887) 1.0
otu10.zip 48kb 4/10/01

88.   Σοφοκλής, Τραχινίαι
(ed. Richard Jebb, Cambridge, 1892) 1.0
trachiniae10.zip 40kb 30/3/02

89.   Σοφοκλής, Φιλοκτήτης
(ed. Sir Richard Jebb.
Cambridge. 1898)
  
«ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΠΛΟΥΣ»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια