ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


  
Λαϊκή επιστολή που κυκλοφορούσε επί ημερών του Αλή-πασά, για τον τύραννο:
Αν διαβαστούν ολόκληρες οι σειρές της είναι ένας ύμνος για τον Αλή πασά. Αν όμως διαβαστεί μόνο η πρώτη στήλη, τότε η επιστολή είναι υβριστική.

Η επιστολή κυκλοφορούσε διπλωμένη στην μέση, ούτως ώστε εάν συνελάμβαναν κάποιον ο οποίος την μεταφέρει, για να μην καταδικασθεί ως ότι διαδίδει ιδέες κατά του Αλή πασά, την ξεδίπλωνε και διαβαζόταν η επιστολή ως ύμνος! Εάν δεν τον συνελάμβανε, από χέρι σε χέρι διεδίδετο η επιστολή, ως παράνομο υλικό, που υπέθαλπτε την υποβόσκουσα Επανάσταση.
 
Από Αδάμ μέχρι της παρούσης ζωής η κα
κεία σου δεν εστάθη. Είσαι το φοβερώτατον ζυ
ζάνιον οπού φυτρώνει μεταξύ του σίτου. Αδι
κείς και τους μικρούς και τους μεγάλους τη ρά
νείς και πλουσίους και πτωχούς- Καταφρονείςτους
άξιους. Σε εγέννησεν ο πατήρ σου ο διά
βόλος και σε ερμήνευσεν ο πάππος σου όσα
εδιδάχθης από τον δύσκαλόν σου
Βεελζεβούλ. Δεν είναι χρεία να ειπώ άλλα,
εμπαίζεις τα θεία, είσαι ο πρώτος κανών της κα
κείας και τέλος πάντων (την) έχεις κο
μένην. Αυτό είναι αρκετό να σε γνωρίσει ο καθείς.
λοκαγαθεία σου δεν έχει ξόμπλι και η επιεί
γι της δικαιοσύνης με το οποίον θερίζεις το ζι
κίας όνομα έπαυσεν εις τον καιρόν σου. Διοι
βδω της δικαιοσύνης σου, τω θαυμαστώ τρόπω κυβερ
κακούς, παιδεύεις τους πταίστας και τιμάς τους
την αρετήν του περιβόητος, ούτινος είσαι υιός αναμφί
ήσαν ικανά να σε αποκαταστήσουν ενάρετον, τα οποία
όλα τα μυστήρια της πίστεως, σε εκήρυξε νικητήν και του
Τιμάς τους γέροντες, σέβεσαι τους ιερείς, δεν
λοκαγαθίας, η στήλη της αρετής και της επιει
ρυφή την ελεημοσύνην επί πάσαν ψυχήν θλιβο
 

Από Αδάμ μέχρι της παρούσης ζωής η κα λοκαγαθεία σου δεν έχει ξόμπλι και η επιεί
κεία σου δεν εστάθη. Είσαι το φοβερώτατον ζυ γι της δικαιοσύνης με το οποίον θερίζεις το ζι
ζάνιον οπού φυτρώνει μεταξύ του σίτου. Αδι κίας όνομα έπαυσεν εις τον καιρόν σου. Διοι
κείς και τους μικρούς και τους μεγάλους τη ρά βδω της δικαιοσύνης σου, τω θαυμαστώ τρόπω κυβερ
νείς και πλουσίους και πτωχούς- Καταφρονείςτους κακούς, παιδεύεις τους πταίστας και τιμάς τους
άξιους. Σε εγέννησεν ο πατήρ σου ο διά την αρετήν του περιβόητος, ούτινος είσαι υιός αναμφί
βόλος και σε ερμήνευσεν ο πάππος σου όσα ήσαν ικανά να σε αποκαταστήσουν ενάρετον, τα οποία
εδιδάχθης από τον δύσκαλόν σου όλα τα μυστήρια της πίστεως, σε εκήρυξε νικητήν και του
Βεελζεβούλ. Δεν είναι χρεία να ειπώ άλλα, Τιμάς τους γέροντες, σέβεσαι τους ιερείς, δεν
εμπαίζεις τα θεία, είσαι ο πρώτος κανών της κα λοκαγαθίας, η στήλη της αρετής και της επιει
κείας και τέλος πάντων (την) έχεις κο ρυφή την ελεημοσύνην επί πάσαν ψυχήν θλιβο
μένην. Αυτό είναι αρκετό να σε γνωρίσει ο καθείς.
 
                ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ………………….2009μΧ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια