ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


·        Αισχύλου Επτά επί Θήβας
o   αρχαίοκείμενο και μετάφραση Γιάννη Γρυπάρη
·        Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης
o   αρχαίο κείμενο καιμετάφραση Γιάννη Γρυπάρη
από το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου "Δραματική Ποίηση" (1991)
·         Μιχαήλ Ανδρεόπουλου Μυθολογικόν Συντίπα του Φιλοσόφου
·        Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια
o   αρχαίο κείμενο και μετάφραση στ' Αγγλικά William David Ross
Περιεχόμενα, Βιβλίο Ι, ΙΙ, ΙII, ΙV, V, VI, VII, VIII, IX, X
·        Αριστοτέλη Μικρά Φυσικά
o   αρχαίο κείμενο (έκδ. W. D. Ross) με μετάφραση-σχόλια Π. Γρατσιάτου
και σε μονοτονική εκδοχή χωρίς το αρχαίο κείμενο: Περιεχόμενα
·        Αριστοτέλη Περί Ψυχής
·        Αριστοφάνη Λυσιστράτη
o   αρχαίο κείμενοκαι μετάφραση Πολύβιου Δημητρακόπουλου (Pol Arcas)
·        Αρχίλοχου Ποιήματα και Θρύψαλλα
o   Αρχαίο Κείμενο με Εισαγωγή,Μετάφραση και Σχόλια του Γιώργου Μπλάνα
και σε Μονοτονικήέκδοση χωρίς το αρχαίο κείμενο.
§  Γοργία Ελένης Εγκώμιον
o   Αρχαίο κείμενο σε επιμέλεια-μετάφραση Π. Καλλιγά, σχόλια Ν. Σκουτερόπουλου
·        Δημοσθένη Ολυνθιακοί
·        Διογένη Λαέρτιου Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων
o   αρχαίο κείμενο (μόνο) σε html. (ed. H S Long, Oxford 1964)
·        Επίκτητου Εγχειρίδιον
·        Ευρυπίδη Βάκχες
o   αρχαίο κείμενοκαι μετάφραση Παντελή Πρεβελέκη.
Έκδοση 'Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1977'.
Εισαγωγή στις Βάκχες του E. R. Dodds.
·        Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Ταύροις
o   αρχαίοκείμενο και μετάφραση Θρ. Σταύρου
από το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου "Δραματική Ποίηση" (1991)
·        Ευριπίδη Μήδεια
o   αρχαίο κείμενοκαι μετάφραση Π. Πρεβελάκη
εκδόσεις "ΣΚΟΡΠΙΟΣ", Αθήνα 1956
·        Ηράκλειτου Αποσπάσματα
·        Θεόκριτου Ειδύλλια
o   Εισαγωγή, αρχαίοκείμενο και μετάφραση δέκα ειδυλλίων από Ι. Πολέμη, Αλ. Φωτιάδη και Γ. Δροσίνη
·        Θεόφραστου Χαρακτήρες
·        Θουκυδίδη Ιστορίαι
o   Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου.
·        Ξενοφώντος Συμπόσιον
o   αρχαίο κείμενο και μετάφραση H. G. Dakyns (αγγλικά)
Βιβλία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ
·        Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
o   αρχαίο κείμενο και μετάφραση H. G. Dakyns (αγγλικά)
Βιβλίο Α 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
Βιβλίο Β 1-2, 3-4, 5-6
·        Λουκιανού Αλέξανδρος ή Ψευδομάντις
·        Λουκιανού Θεών Διάλογοι
o   αρχαίο κείμενο (μόνο) σε html. (ed. M.D. Macleod, Cambridge, Mass., 1961)
·        Λουκιανού Περί Ορχήσεως
·         Λουκιανού Πως δεί ιστορίαν συγγράφειν
·        Όμηρου Η Ιλιάδα
o   μεταφρασμένη από τον Αλέξανδρο Πάλλη (μετάφραση μόνο)
·        Όμηρου Οδύσσεια
o   αρχαίο κείμενο καιμετάφραση Αργ. Εφταλιώτη
μετάφραση Αργ. Εφταλιώτη (μονοτονική)
·        Πλάτωνος Η Έβδομη Επιστολή
·        Πλάτωνος Ευθύφρων
·        Πλούταρχου Των Επτά Σοφών Συμπόσιον
·        Ποιητές της Παλατινής Ανθολογίας:
o   Ρουφίνος: σε μεταφράσεις J. W. Mackail, Σ. Μενάρδου, Α. Λεντάκη, Τ. Ρούσσου, Ν. Χουρμουζιάδη, Κ. Χωρεάνθη
o   Αρχίας (μόνο κείμενο)
·        Σοφοκλή Φιλοκτήτης
o   μετάφραση καισημειώσεις Γιώργου Μπλάνα
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια