17/12/1915: Οι γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο – Γερμανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τη Θεσσαλονίκη.

17/12/1915: Οι γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο, στην προσπάθειά τους να πείσουν την κυβέρνηση των Αθηνών να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της «Αντάντ».Την ίδια μέρα γερμανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τη Θεσσαλονίκη

Στις 10 το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου τρία γερμανικά αεροπλάνα, τύπου «Αβιατίκ» έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, «ιπτάμενα μεγαλοπρεπώς, με προέλευσιν εκ νότου», όπως έγραφε το ΕΜΠΡΟΣ, στις 18 Δεκεμβρίου.

Τα συμμαχικά πολεμικά πλοία άρχισαν να βομβαρδίζουν τα γερμανικά αεροπλάνα, επί ένα τέταρτο της ώρας, ενώ «χιλιάδες κόσμου παρηκολούθουν το ασύνηθες και τραγικόν εκείνο θέαμα, θαυμάζοντος την ευτολμίαν και την δεξιότητα των Γερμανών αεροπόρων, αλλά και ανησυχούντος εκδηλωτικώτατα δια τα πιθανά αποτελέσματα.»

Στις 10.30 ανυψώθηκαν γαλλικά διπλάνα, για να κυνηγήσουν τα γερμανικά, αλλά ήταν μάλλον αργά, αφού αυτά είχαν απομακρυνθεί, προσωρινά. Πράγματι σε λίγο τα γερμανικά εμφανίστηκαν και πάλι πάνω από την Θεσσαλονίκη, «εγγύτερον αυτήν την φοράν επιδεικτικώτατα και εξηφανίσθησαν. Ούτω δε έληξε το ωραίον θέαμα της θριαμβευτικής τόσον, όσον και επιδεξιοτάτης πτήσεως των Γερμανικών αεροπλάνων, το οποίον θα μείνη αληθινά αλησμόνητον δια την πόλιν μας», όπως σημείωνε το ΕΜΠΡΟΣ.

Σε άλλο τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονίκης η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι: «Τα γερμανικά αεροπλάνα απομακρυνθέντα εκ της πόλεως, κατηυθύνθησαν προς τους Αγγλογαλλικούς καταυλισμούς εναντίον των οποίων έρριψαν βόμβας. Μία βόμβα έπεσε παρά το χωρίον Καπουτζήδες, φονεύσασα έναν ποιμένα. Πολλαί επίσης βόμβαι ερρίφθησαν εναντίον του αγγλογαλλικού στρατοπέδου εις Λεμπετί εκ των οποίων εφονεύθησαν 16 Αγγλογάλλοι…».

ΠΗΓΗ: https://enantion.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια