πίσω

(Μια σύντομη ιστορική προσέγγιση του θέματος)
Την κοινή αυτή γιορτή για: «τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας· τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας·…», καθιέρωσε και γιορτάζει η Oρθόδοξη Εκκλησία μας την 30η Ιανουαρίου κάθε χρόνου, από τα μέσα του 11ου αιώνα.


Από τα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ίσως και παλιότερα, υπήρχε το έθιμο η γιορτή των Τριών Ιεραρχών να θεωρείται και ως γιορτή της ελληνικής παιδείας. Με βάση το έθιμο αυτό, η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πολύ σοφά σκέφτηκε και σωστά θέσπισε να γιορτάζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1843/4, η μεγάλη αυτή εκκλησιαστική μας γιορτή και ως γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων[1]. Αργότερα η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα και τη βαθύτερη σημασία της γιορτής αυτής για ολόκληρο τον Ελληνισμό, δεν παρέλειψε να την αναγνωρίσει και να προβεί σε κατοπινό χρόνο στην επικύρωση της αναγνώρισης αυτής με σχετική νομοθεσία[2].

Αφορμή για την καθιέρωση του συνεορτασμού των Τριών Ιεραρχών – ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη γιορτή του καθενός – υπήρξε μια επικίνδυνη διένεξη, που ταλάνιζε τους Χριστιανούς και η οποία κορυφώθηκε, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Κωνσταντίνος Θ΄ ο Μονομάχος (1042 – 1055). Αυτή η έντονη αντιπαλότητα, που απειλούσε την ενότητα της βυζαντινής Χριστιανοσύνης, ξεκίνησε από τη σύγκρουση, που ξέσπασε ανάμεσα στους μορφωμένους άνδρες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι διαφωνούσαν ως προς την αξία του καθενός από τους Τρεις Ιεράρχες. Κατά το Συναξαριστή (για τα Συναξάρια της γιορτής βλ. BHG, αρ.746, χ-746Ζ) τότε: «στάσις γέγονε παρά των ελλογίμων και εναρέτων ανδρών» για το ποιος από τους τρεις Αγίους ήταν ο σημαντικότερος: «ως συμβαίνειν διαιρεθήναι τα πλήθη, και, τους μεν Ιωαννίτας λέγεσθαι, τους δε Βασιλείτας, Γρηγορίτας δε τους λοιπούς» (Μηναίον, PG 29, CCCXC, A). Οι Χριστιανοί είχαν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Ορισμένοι θεωρούσαν τον Ιωάννη το Χρυσόστομο ως τον πιο αξιόλογο από τους Τρεις Ιεράρχες, άλλοι δέχονταν το Μ. Βασίλειο ως το σπουδαιότερο και οι υπόλοιποι τέλος, πίστευαν στην υπεροχή του Γρηγόριου του Θεολόγου. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις παρατάξεις, των Ιωαννιτών, των Βασιλιτών και των Γρηγοριτών, που αντιμάχονταν με πάθος η μια την άλλη.

Η πορεία των γεγονότων – λόγω και των έντονων θρησκευτικών συναισθημάτων της εποχής εκείνης – προμηνούσε πιθανότατα δυσάρεστες και καταστροφικές συνέπειες, για τη συνοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ίσως και για την ίδια την κρατική ενότητα του Βυζαντίου. Την κρίσιμη αυτή στιγμή, ανέλαβε σωτήριο μεσολαβητικό ρόλο, για να αποτρέψει τα χειρότερα, ο φωτισμένος μητροπολίτης Ευχαΐτων – επαρχίας του Πόντου – Ιωάννης ο Μαυρόπους[3], που καταγόταν από την περιοχή της Παφλαγονίας. Ο πολυγραφότατος και θεόπνευστος αυτός ιεράρχης, παρακολουθούσε με πόνο ψυχής τις διαδραματιζόμενες δυσάρεστες και επικίνδυνες εξελίξεις. Ο καθηγητής Κ. Μπόνης παρατηρεί εύστοχα: «… απέβλεπεν (εν. ο Ιωάννης ο Μαυρόπους) εις το να προτυπώση τους Τρεις τούτους Μεγάλους Πατέρας και Οικουμενικούς Διδασκάλους ως τους κατ’ εξοχήν υπερμάχους του Τριαδικού Δόγματος»[4]. H διακαής του επιθυμία να συμφιλιώσει τις τρεις αντιμαχόμενες παρατάξεις των πιστών έγινε πραγματικότητα[5], αφού εργάστηκε προς την κατεύθυνση αυτή με μεθοδικότητα και επιμονή. Η πρότασή του να συσταθεί κοινή γιορτή και για τους Τρεις Ιεράρχες, έγινε αποδεκτή με λυτρωτική ανακούφιση και ενθουσιασμό από το σύνολο του ορθόδοξου κόσμου της Βασιλεύουσας.

Σύμφωνα με τη διήγηση του Συναξαριστή ο μητροπολίτης Ιωάννης ο Μαυρόπους, πήρε την πρωτοβουλία αυτή, μετά από προτροπή των ίδιων των Τριών Ιεραρχών, τους οποίους είδε και τους τρεις μαζί σε οπτασία. Αναφέρεται μάλιστα από πολλούς μελετητές της ζωής και του έργου του ότι ο ίδιος συνέγραψε και την ασματική ακολουθία για τη γιορτή τους[6]. Κατά τα έντυπα Μηνιαία ολόκληρη η σχετική ακολουθία: «εμελουργήθη παρά του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου, μητροπολίτου Ευχαΐτων» (έκδ. Απ. Διακονίας…, 1961). Η Εκκλησία μας, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της ενότητάς της, δίκαια τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 5 Οκτωβρίου.

Με τη θεσμοθέτηση της νέας αυτής σημαντικότατης γιορτής της Ορθοδοξίας, έληξε η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των Χριστιανών, αποφεύχθηκαν πιθανές ανεπιθύμητες καταστάσεις, για τις οποίες έγινε λόγος πιο πάνω και έκτοτε οι τρεις αυτοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας θεωρούνται ως ισότιμοι κατά τη χάρη, τη σοφία και την αγιότητα.

Αυτά ήταν τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην καθιέρωση κοινής γιορτής για τους Τρεις Ιεράρχες, τη μνήμη των οποίων τιμά και πανηγυρίζει στις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνου η Εκκλησία μας και σέβεται ιδιαίτερα το ευσεβές πλήρωμα των πιστών της. Χωρίς καμιά αμφιβολία οι τρεις αυτές μεγαλώνυμες προσωπικότητες του Χριστιανισμού υπήρξαν πραγματικά μεγάλοι ιεράρχες, ένδοξοι θεολόγοι, οικουμενικοί διδάσκαλοι, πρότυπα ποιμεναρχών, εξαίρετοι Πατέρες και κορυφαίες άγιες μορφές της ορθόδοξης πίστης μας.

Η άριστη και αρμονική σύνδεση των δύο γιορτών, των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων, ήταν τόσο πετυχημένη, όσο ήταν και η αρμονική σύζευξη του Χριστιανισμού με την ελληνική μόρφωση, που συνδύαζαν θαυμάσια ο Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για την αξία και τη σπουδαιότητα του υπέροχου αυτού συνδυασμού των δύο γιορτών έγραφε στον πανηγυρικό του λόγο που εκφώνησε την 30η Ιανουαρίου του 1881 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο αείμνηστος καθηγητής και εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: «Ο νεώτερος Ελληνισμός, ταυτίσας την εορτήν των Γραμμάτων μετά της εορτής των Τριών Ιεραρχών, απέδειξεν οπόσον ευκρινή είχε την συνείδησιν του χαρακτήρος, δι’ ου ηθέλησε να περιβάλη την εθνικήν ημών εκπαίδευσιν» καθότι, ετόνισε, «παιδεία και πίστις, πίστις και παιδεία υπήρξαν οι δύο πόλοι, περί ους έδει να στρέφεται η πνευματική και ηθική ημών διάπλασις»[7].

Καλύτερη και τελειότερη συναρμογή του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού δε θα μπορούσε να γίνει, χωρίς τις εξέχουσες και θεοφώτιστες φυσιογνωμίες των Τριών Ιεραρχών. Και τούτο γιατί τα πνευματικά τους αναστήματα κοσμούν και λαμπρύνουν πραγματικά το στερέωμα της Ελληνοχριστιανικής Παιδείας. Είναι οι αρραγείς κρίκοι, που ενώνουν σ’ ένα θαυμάσιο και απαράμιλλο αρμονικό συνδυασμό την ελληνική μόρφωση και τη γενικότερη φιλοσοφική κατάρτιση, με τη γνήσια και ανόθευτη διδασκαλία και βίωση των ορθόδοξων χριστιανικών αξιών. Γι’ αυτό, δίκαια η γιορτή των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε και παραμένει ως η γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων.

Τόσο ο Μ. Βασίλειος όσο και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν ήταν μόνο εξέχοντες Πατέρες και Διδάσκαλοι της Χριστιανοσύνης, αλλά και απαράμιλλα πρότυπα άξιων ποιμένων, σοφών θεολόγων και ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Υπήρξαν πραγματικά, όπως πολύ σωστά γράφει ο εμπνευσμένος υμνωδός: «οι μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας», που με τα νάματα της θεογνωσίας τους πότισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό και αποτελούν άριστα υποδείγματα αρετής, αγάπης και καθήκοντος προς το Θεό και τον πλησίον.

Αυτά τα υπέροχα πρότυπα βίου και αρετής, αυτούς: «τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος… Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι…», που μας προβάλλει η Πολιτεία και τιμά για χίλια περίπου χρόνια η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, καλούμαστε όλοι μας, όχι απλώς να τους θυμούμαστε και να τους τιμούμε μια φορά το χρόνο, αλλά να τους έχουμε πάντοτε ως πνευματικούς φάρους και φωτοδότες. Πρέπει να φωτιζόμαστε από τη Θεία τους Χάρη και να εμπνεόμαστε από τη διδασκαλία και την αρετή τους. Επιβάλλεται τέλος να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, όχι μόνο να τους υποδεικνύουμε και να τους προβάλλουμε πάντοτε ως πρότυπα βίου και αρετής στους νέους μας, αλλά και ο καθένας μας προσωπικά να προσπαθεί, όσο μπορεί να τους μιμείται στην καθημερινή του ζωή. Γι’ αυτό, πρωταρχικό μέλημά μας και βασική επιδίωξή μας πρέπει ν’ αποτελεί η συνεχής προσπάθεια εναρμόνισης της πορείας της ζωής μας προς τη δική τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή, που θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

[1] Μπαλάνου Δ.Σ., Διατί η εορτή των Τριών Ιεραρχών εθεσπίσθη ως εορτή της Παιδείας; Αθήναι 1948.
[2] Μπρατσιώτη Π., Η εργασία κατά τους Τρεις Ιεράρχας, Αθήναι 1958, σ.5.
[3] Ευστρατιάδου Σ., Ιωάννης ο Μαυρόπους, μητροπολίτης Ευχαΐτων, Αθήναι 1931.
[4] Μπόνη Κ., Ο Κανών εις τους Τρεις Ιεράρχας και η δογματική τούτου σημασία, Αθήναι 1967, σ.3.
[5] Τωμαδάκη Ν.Β., ΘΗΕ, Τ. 7ος, Αθήναι 1965, στ.5.
[6] Τωμαδάκη Ν.Β., οπ.π., στ.5.
[7] Μπρατσιώτη Π., οπ.π., σ.5.

* Ο Γεώργιος Σκαλιάς είναι Φιλόλογος, Διευθυντής Λυκείου Λιβαδιών, Πρώην Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ.

Γιώργος Σκαλιάς

Φιλελεύθερος

Ανάκτορα και κοινωνική συνοχή

«Ανάκτορα και κοινωνική συνοχή. Κατανοώντας την ανάδυση των Μινωικών ανακτόρων κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού» είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει ο Peter Tomkins (Εργαστήριο Wiener, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών), την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 18.30, στο κτίριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22). «Από τα πρώτα χρόνια […]

Διάγοντας την καλή ζωή στη Ρωμαϊκή Ανατολή: μαρτυρίες από ψηφιδωτά οικιών

Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό της Αντιόχειας. Από τη δρα Christine Kondoleon Το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας διοργανώνουν την 25η διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη με τίτλο «Living the Good Life in the Roman East: The Evidence of Domestic Mosaics» («Διάγοντας την καλή ζωή στη Ρωμαϊκή Ανατολή: μαρτυρίες από ψηφιδωτά οικιών»). […]

Μεσαιωνική Ήπειρος: η νεώτερη έρευνα

Εξελίξεις και προοπτικές Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Μεσαιωνική Ήπειρος. Η νεώτερη έρευνα. Εξελίξεις και προοπτικές» διοργανώνουν ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «Σκουφάς», στο πλαίσιο του εορτασμού 120 χρόνων από την ίδρυσή του, και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, στην αίθουσα του Συλλόγου (Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως), την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα […]

Νέα δεδομένα για το ανάκτορο της θρυλικής Ιωλκού στο Διμήνι

Κάτοψη των πολύ εντυπωσιακών μεγάρων στο μυκηναϊκό Διμήνι Καινούργια δεδομένα που τεκμηριώνουν τη σημασία των μυκηναϊκών μεγάρων,  ηλικίας 3.500 χρόνων, που ανακαλύφθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Διμηνίου, όπου ανιχνεύεται η θρυλική Ιωλκός, ανακοινώθηκαν στη διάρκεια των χθεσινών εργασιών του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης του μυκηναϊκού οικισμού που πραγματοποιήθηκαν […]

Σλαβομακεδόνες, Σλαβόφωνοι Μακεδόνες και μειονότητες

Οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες (όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομα) είναι Μακεδόνες (Έλληνες δηλαδή) που όμως ομιλούν ένα σλαβικό ιδίωμα. Στην Δυτική Μακεδονία υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που μιλούν ακόμα και σήμερα στις καθημερινές συναναστροφές τους ένα σλαβικό ιδίωμα, το οποίο έμαθαν επί Τουρκοκρατίας λόγω της σλαβικής διεισδύσεως και της βίαιης επιβολής τους στους ως τότε Ελληνόφωνους […]

Αγγελική Φιλιππίδου: μια ηρωική δασκάλα του Μακεδονικού Αγώνα

Ἂς γυρίσουμε λίγο πίσω στὰ περασμένα χρόνια, νὰ δοῦμε κάποιες δασκάλες, ἀπὸ κεῖνες ποὺ σελάγιζαν ψηλά, στὰ «κρημνὰ τῆς ἀρετῆς». Στὸ κοιμητήριο τῆς Εὐαγγελίστριας στὴν Θεσσαλονίκη, καθὼς μπαίνεις δεξιά, ἄγνωστο στοὺς πολλούς, εἶναι θαμμένες τέσσερις δασκάλες, τέσσερις ἡρωίδες: Ἡ Λίλη Βλάχου, ἡ Αἰκατερίνη Χατζηγεωργίου, ἡ Βελίκα Τράικου(διαβάστε εδώ για τη θυσία της) καὶ ἡ Ἀγγελικὴ […]

ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Συντήρηση κεραμικής υδρίας από το Μόδι   Η υδρία σώζεται σχεδόν ακέραιη, λείπει τμήμα του σώματος και θραύσμα από τον ώμο της. Έχει σφαιρικό σώμα με ψηλό λαιμό με δύο οριζόντιες κυλινδρικές λαβές στο σώμα και μία κατακόρυφη λαβή από το χείλος στον ώμο. Φέρει γραπτό διάκοσμο από τρεις παράλληλες ταινίες στο ύψος των ώμων […]

Δελφοί: το Google της αρχαιότητας

Η Μούσα Κλειώ   ανεβαίνει στους Δελφούς για να λύσει τις απορίες της στην καλύτερη μηχανή αναζήτησης   Οι Δελφοί είναι παράθυρο στο μυαλό και την ψυχή των αρχαίων Ελλήνων. Για 1000 χρόνια η Πυθία αποκάλυπτε τη θεϊκή θέληση στους θνητούς που αναζητούσαν απεγνωσμένα απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα της ζωής. Επικερδής επιχείρηση, κορυφαίος τουριστικός προορισμός […]