Έχετε μπλοκάρει τι διαφημίσεις που βοηθούν την σελίδα μας να συνεχίζει να σας ενημερώνει για ιστορικά θέματα, μιας και είναι η μόνη πηγή εσόδων για να καλύψουμε τα έξοδα σύνδεσης στο διαδίκτυο.Είναι απλές προσεγμένες διαφημίσεις χωρίς απολύτως κανέναν κίνδυνο για σας

ΠΙΣΩ
A map of Thrace following the Treaty of San Stephano (1878)

The genocide of the Greek minority in the Ottoman Empire (today Turkey) during the period 1914-1923 had its origins in the region of Eastern Thrace, otherwise known today as European Turkey or Turkish Thrace. In June 2006 at Didymoticho, Thrace at a global conference of Thracian Greeks, it was decided that April 6 be assigned as the official day of commemoration for the genocide of the Greeks of Eastern Thrace. April 6 was chosen because it was on this day in April 1914 – an Easter Monday – that the Turks began systematically eliminating Greeks from the region. The Greeks of Eastern Thrace also refer to the genocide as ‘Black Easter’ (Grk: Μαύρο Πάσχα).

The regime responsible for the persecution of the Greeks of Eastern Thrace before and during the First World War was the Committee of Union and Progress (C.U.P) otherwise known as the Young Turks. The methods used to eliminate Greeks in the region included: boycotting businesses, looting, murders, deportation, extortion, pillaging of towns, villages and places of worship etc. These methods were so effective, and were met with such little or no resistance and international condemnation, that similar methods were later used against other Greek communities in the Empire to bring about their total destruction.

The population of Greeks in Eastern Thrace at the beginning of the 20th century was more than 350,000. During the genocide, many Greeks of Eastern Thrace were exiled to Greece, while 100,000 were deported to the interior of Asia Minor and only half returned.1
Persecutions in 1914
On the 6th of April 1914, 200 Greek families from Strangia (Grk Στράντζα, Trk: Binkilic) were deported. After being beaten, stripped of their valuables and having large sums of money extorted from them, Turkish corporals and gendarmes with swords drawn, ordered them to leave. Aspasia Constantinides was an eye-witness to the deportation and recounted:
After a two hour march, we reached a deep and narrow ravine where we found Corporal Ismail with a number of immigrants, apparently waiting for us. As soon as he saw us, he ordered our drivers to stop, and dragging the women out of the carts beat them savagely. They snatched the earrings the women wore and in so doing cut their ears; they forced them to undress in order to get at the necklaces they wore, and often tore them off their necks with such violence that in one instance a woman’s throat was cut, causing the blood to flow in torrents.2
They arrived at Heraclea (Trk: Marmara Ereğlisi) where they were boarded onto the S.S Markella and deported.
The Teskilat-i Mahsusa (Special Organization or SO) was a Turkish paramilitary unit that was often used during the genocide to co-ordinate attacks on minorities. A report dated 8th of April 1914, by one of the foreign embassies in Constantinople made mention of ‘Special Committees’ operating in the Thrace region that were terrorizing Greeks and forcing them to flee. With the aid of the police, they were confiscating property and making residents sign declarations that they were leaving of their own free will.3
A report by the Consular Agent in Kirk-Kilisse (Trk: Kirklareli) on the 23rd of April 1914, stated that the hodjas (Muslim schoolmasters) in local mosques were exciting the hatred of Christians and  Greeks, and officials were arming local Turks with army rifles to commit crimes.4
The situation had become so unsafe for Ottoman Greeks that on the 6th of May 1914, the Greek deputies and senators of the Ottoman Parliament made a protest to the Ottoman Government against the persecution of the Greeks in the Empire, but to no avail.  Later that month, the Ecumenical Patriarchate declared the Orthodox Greek church in a state of persecution in the Ottoman Empire and subsequently ordered the closure of all churches and schools.
Port Pirie Recorder and Western Mail (South Australia), 19 May 1914, page 2.
In September 1914, the Mudir (local governor) Sarakin Tahsim Bey, forced the residents of Skepastos to hand over 40,000 okas (Ottoman unit of mass) of corn which he then distributed to the Turkish immigrants at Viza (Trk: Vize). Rigorous boycotts were also enforced on the Greeks of Rodosto (Trk: Tekirdağ) causing many to flee. Out of 250 shops only 20 remained.5
Neohori (Trk: Yeniköy) was located on the main road that linked Gallipoli to Kessani and Constantinople through Rodosto. Before 1914, the village comprised 689 people, all Greeks. In 1914, 567 of the village-folk of Neohori were deported to Vizir Hani (near Bursa) a distance of 300 km. They were first taken to Peristasi (Trk: Şarköy) and from there deported to the interior of Turkey. Only 275 returned after the war in 1918.6
Persecutions in 1915
Between January and April of 1915, there were reports of Greeks being buried alive and arrests of people on dubious charges. Priests, teachers and entire families were also thrown in jail.7
During WW1, the Greek men of Eastern Thrace were enlisted into the notorious Labour Battalions (Amele Taburlari) where men were literally worked to death, doing back-breaking work with little food or water. The rate of desertion was so high that women were beaten by gendarmes with whips on their soles in order to disclose the location of their husbands.
The Greeks in the Diocese of Gallipoli and the Dardanelles were given two hours notice and deported during April 1915 on the pretext of military necessity. They were sent to the interior of Asia Minor without food and water to places near Balikesir some 200 km away. In total, a dozen towns and villages in the Gallipoli region were destroyed and 22,000 Greeks sent to the interior where they were at the mercy of hostile Turks.8
Frank W. Jackson, of Pennsylvania, USA was president of the Greek Relief Committee, an organization established during WW1 to provide relief to Greeks during the genocide. In 1917 he said:
The Greeks of Asia Minor have always been law-abiding and perfectly loyal to the Turkish Government. Under Abdul Hamid they were well treated, but his successors adopted a program to crush them…Along with the Armenians, most of the Greeks of the Marmora regions and Thrace have been deported on the pretext that they gave information to the enemy.9
On the 15th of April 1915, the Greeks of Amygdalia and Maistros in the district of Enos (Trk: Enez) were deported to Turkish villages such as Beyendi and Pasait, while the Turks of the nearby villages plundered their properties, churches and monasteries.10
From the 1st to the 15th of May 1915, the Greeks of Büyükdere, Kirits and Yeni-Machala (Dercos district) were deported. In some villages, people were compelled to sign a declaration that they left of their own accord and out of fear. Protests were made regarding these deportations, but even still, the houses and properties of those deported continued to be seized by Turks.11
On the 1st of June 1915, the inhabitants of Pyrgos (Trk: Burgaz) in the district of Dercos consisting of 3,000 persons including men, women and their babies, children and old people were ordered to abandon their villages and were forced to walk for hours to Büyükdere. From there they were deported to the interior of Turkey and settled in Turkish villages such as Ik-kiol and Soulio in the district of Nicaea (Trk: Iznik). Their homes were seized by Turkish refugees.12
The diocese of Enos was made up of 10,057 Greeks. In August of 1915 they were deported to Malgara (Trk: Malkara). Of the 17 churches, 15 were destroyed and the library which contained 1,900 volumes was pillaged. The monastery of Skalotis was burnt and those of Agios Panteleimon and Tsandiri were completely demolished.13
A report from Constantinople dated 8th of September 1915 stated that all the villages of the district of Kirk-Kilisse had been emptied of their Greek inhabitants. From Skepastos 3,000 Greeks were deported toward Rodosto. On the 8th of September 4000 inhabitants from Sophides were evacuated. The Greeks of Samacovo (Trk: Demirköy) in the district of Vizye (5,000 inhabitants) were also deported around this time. Tourla and St. Stefano of the Vizye district (3,150 inhabitants) were surrounded by Turkish gangs and no one remained.14
In September 1915, the Greeks of Skepastos (Trk: Yenice) were deported after being stripped of all their belongings and arrived at Heraclea after a four day march. The majority then crossed over to the Asiatic side and settled at Balikesir and Ada Pazar. Murder and floggings preceded their deportation.15
The town of Skopos (Trk: Üsküp) and its 6,000 inhabitants had a similar fate. On the 5th of September the town was surrounded by gendarmes and 200 Turks under the command of the ex-chief of the Ismidt gendarmes, Yussuf Bey. The residents were forbidden from leaving. For five whole days they were subjected to an orgy of cruelty and were stripped of 3.000 Ltq (Turkish lira). Some Greeks were buried alive after being forced to dig their own graves. On the 10th of September they were finally deported.16
Harry Stürmer was a German journalist and correspondent for the Kölnische Zeitung newspaper in Constantinople during the years 1915-1916. In his memoir titled Two War Years in Constantinople, Stürmer was highly critical of the Turkish authorities and their treatment of the Greeks of Eastern Thrace. He wrote:
I would like to say here a word about these Greek persecutions in Thrace and Western Anatolia that have become notorious throughout the whole of Europe. They took place just before the outbreak of war, and cost thousands of peaceful Greeks – men, women and children – their lives, and reduced to ashes dozens of flourishing villages and towns.17
Persecutions from 1919-1922
At the conclusion of the First World War, the C.U.P leaders responsible for the atrocities against Ottoman Greeks during the war, were tried in Ottoman courts and found guilty of war crimes. While this may have offered some justice to victims’ families, the Allied occupation of Constantinople, and the occupation of Smyrna by the Hellenic army in May 1919 led to the formation of the Nationalist Kemalist movement of Mustapha Kemal. The continued persecution of Ottoman Greeks by the Nationalists from 1919-1922 was a continuation of the program initiated by the C.U.P and was to conclude with their final expulsion.
Many atrocities committed by the Kemalists from 1919-1922 were reported to the Armenian-Greek Section (A.G.S) which was formed by the British High Commission in Constantinople. Between February 1919 and November 1922, the A.G.S met 87 times and heard numerous reports of atrocities against Greeks, but no action was taken against the perpetrators since the Allies were reluctant to act militarily.
On the 20th of May 1919, it was reported that Lieutenant Alwyn Hadkinson, a Relief Officer for Southern Thrace, toured the region and concluded that arms were being distributed with the knowledge and assistance of Government officials. Public security he said was poor and the anti-Christian propaganda was on the increase.18
On the 25th of June 1919, Dr. Theotokas representing the Ecumenical Patriarchate reported that brigandage, murders and pillaging were occurring throughout Thrace.19
The A.G.S heard that the kaimakam (governor) of Shehnikeuy was responsible for Greeks of Rodosto, Malgara and Keshan abandoning their homes and that the Military Governor of Adrianople was encouraging marauding bands there, and that the situation was worsening.20
At the 12th of November 1919 meeting, Mr Calvocoressi representing the Patriarchate reported that Rodosto was full of fedais (fighters prepared to sacrifice their lives) who were menacing the Christians. The Turkish notables at Sharkeuy met at the mosque and stated that they were officially joining the Kemalist Nationalist movement and were preparing to distribute arms and impose payments to those unable to undertake military duty.21
The A.G.S heard on the 10th of December 1919 that Christians returning to their homes at Rodosto found that the Turks had taken possession of their houses and were pulling down their churches to build barracks.22
At the A.G.S meeting of the 10th of March 1920, it was reported that 5 villages at Rodosto were pillaged by 50 unknown persons wearing gendarme uniforms. A month earlier Nationalists had arrived at Rodosto with their leader and arms were distributed among the population.23
The New York Times, 4 March 1920.
On the 30th of June 1920 meeting, it was reported that the Greeks of Heraclea fled to Constantinople after their shops and houses were pillaged and some of the residents were killed. The village of Karahovouz containing 100 families was set on fire and its population massacred.24
The Greeks of Eastern Thrace continued to be persecuted by the Nationalist Kemalists until July 1920 when Hellenic forces were given Allied permission to occupy Eastern Thrace to provide them protection.
In September 1922, the Nationalist forces of Mustapha Kemal brought to an end the existence of Hellenism in the East by burning the city of Smyrna to ashes and setting a deadline for the remaining Ottoman Greeks to leave the country or be deported to the interior; in other words face certain death. Following the signing of the Armistice of Mudanya on the 11th of October 1922, the Greeks of Eastern Thrace were given 15 days to evacuate their ancestral homeland and leave.
American writer and journalist Ernest Hemingway (1892-1961) arrived in Constantinople on the 30th of September 1922 as a foreign correspondent for the Toronto Daily Star to report on events following the Smyrna fire. The following month he was in Thrace and witnessed the expulsion of the Greeks of Eastern Thrace. In his October 20 dispatch, Hemingway described the wretched state of the Greeks who were attempting the arduous journey to Greece by foot:
In a never-ending, staggering march, the Christian population of Eastern Thrace is jamming the roads toward Macedonia. The main column crossing the Maritza River at Adrianople is 20 miles long. Twenty miles of carts drawn by cows, bullocks and muddy-flanked water buffalo, with exhausted, staggering men, women and children, blankets over their heads, walking blindly along in the rain beside their worldly goods.25
In 2013, the New South Wales Legislative Council in Australia recognized the genocide of Greeks in the former Ottoman Empire while in 2015, the State of South Dakota Legislative Assembly of the U.S.A followed suit. While it is heartening that recent recognition of the genocide of Ottoman Greeks has been done in an inclusive manner, i.e., recognition of all Greeks regardless of region, the genocide of the Greeks of Eastern Thrace still remains unknown to many and deserves more scholarly research.
The Greeks of Ganochora fleeing their homeland, 1922. Source: Photographic archive EΛΙΑΜΙΕΤ
Evacuation of the Greeks of Gallipoli, 18 November 1922.

1. Hofmann, T 2011, The Genocide of the Ottoman Greeks, Caratzas USA, 50.
2. Greek Patriarchate 1919, Persecution of the Greeks in Turkey 1914-1918, Constantinople 1919, 19-20.
3. Archimandrite Alexander Papadopoulos 1919, Persecutions of the Greeks in Turkey Before the European War, Oxford University Press, New York, 91.
4. Arch. Alexander Papadopoulos, ibid, 98-99.
5. Greek Patriarchate 1919, ibid, 31.
6. Arsenis Paraskakis, The Roots of Thrace, Neohori Peristasis, Viewed 29 March 2016,  http://neoxoriperistasis.blogspot.com.au/2014_02_01_archive.html
7. American Hellenic Society, 1918, Persecutions of the Greeks in Turkey Since the Beginning of the European War, Oxford University Press, 35.
8. File No 391, 867.4016/123, American Embassy Constantinople to the Secretary of State Washington, 10 August 1915.
9. Turks Turned Against Greek, 700,000 Suffer, The Evening Independent. 17 October 1917, 6.
10.American Hellenic Society 1918, ibid, 40-41.
11.Ibid, 41.
12.Ibid.
13.Greek Patriarchate 1919, ibid, 16.
14.American Hellenic Society, ibid, 42-43.
15.Greek Patriarchate 1919, ibid, 10.
16.Ibid.
17.Stürmer, H 1917, Two War Years in Constantinople, George H. Doran and Co, New York. 169.
18.Yeghiayan, V (comp.) 2007, British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia: 1919-1922, Center for Armenian Remembrance, USA, 49.
19.Yeghiayan, V, ibid, 68.
20.Yeghiayan, V, ibid, 82.
21.Yeghiayan, V, ibid, 102.
22.Yeghiayan, V, ibid, 112.
23.Yeghiayan, V, ibid, 132.
24.Yeghiayan, V, ibid, 155.
25.Hemingway, E 1922, A Silent, Ghastly Procession, The Toronto Daily Star, 20 October.

Ανάκτορα και κοινωνική συνοχή

«Ανάκτορα και κοινωνική συνοχή. Κατανοώντας την ανάδυση των Μινωικών ανακτόρων κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού» είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει ο Peter Tomkins (Εργαστήριο Wiener, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών), την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 18.30, στο κτίριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22). «Από τα πρώτα χρόνια […]

Διάγοντας την καλή ζωή στη Ρωμαϊκή Ανατολή: μαρτυρίες από ψηφιδωτά οικιών

Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό της Αντιόχειας. Από τη δρα Christine Kondoleon Το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας διοργανώνουν την 25η διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη με τίτλο «Living the Good Life in the Roman East: The Evidence of Domestic Mosaics» («Διάγοντας την καλή ζωή στη Ρωμαϊκή Ανατολή: μαρτυρίες από ψηφιδωτά οικιών»). […]

Μεσαιωνική Ήπειρος: η νεώτερη έρευνα

Εξελίξεις και προοπτικές Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Μεσαιωνική Ήπειρος. Η νεώτερη έρευνα. Εξελίξεις και προοπτικές» διοργανώνουν ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «Σκουφάς», στο πλαίσιο του εορτασμού 120 χρόνων από την ίδρυσή του, και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, στην αίθουσα του Συλλόγου (Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως), την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα […]

Νέα δεδομένα για το ανάκτορο της θρυλικής Ιωλκού στο Διμήνι

Κάτοψη των πολύ εντυπωσιακών μεγάρων στο μυκηναϊκό Διμήνι Καινούργια δεδομένα που τεκμηριώνουν τη σημασία των μυκηναϊκών μεγάρων,  ηλικίας 3.500 χρόνων, που ανακαλύφθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Διμηνίου, όπου ανιχνεύεται η θρυλική Ιωλκός, ανακοινώθηκαν στη διάρκεια των χθεσινών εργασιών του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης του μυκηναϊκού οικισμού που πραγματοποιήθηκαν […]

Καθηγητής ανακάλυψε κάτι στα αρχαία ελληνικά αγάλματα που δεν είχε προσέξει κανείς

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας σμίλευαν πάντα τον αριστερό όρχι μεγαλύτερο από τον δεξιό και είχαν λόγο…. «Η επιστήμη είναι σαν το σεξ», συνήθιζε να λέει ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός Ρίτσαρντ Φάινμαν, «κάποιες φορές κάτι χρήσιμο προκύπτει, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που την κάνουμε».

Άργιλος, μια πολύ-διάλεκτος Αποικία

Τα διαφορετικά σχήματα των γραμμάτων, αν δεν αποδεικνύουν, τουλάχιστον αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο μιας πολύγλωσσης και πολυδιαλεκτικής αποικίας στην αρχαία Αργιλο. Ποια οργάνωση οικιστική, πολιτική, εμπορική μετέφεραν οι ελληνικές αποικίες στις βορειοδυτικές ακτές του Αιγαίου πριν από 2.700 χρόνια; Ποια γλώσσα επικράτησε από τη συνύπαρξη αποίκων με τον ντόπιο θρακικό πληθυσμό και πώς ήταν οι […]

Οι πολεμικοί Ελέφαντες τσακίζουν τους Γαλάτες

Του Παντελή Καρύκα -Συγγραφέα Ο στρατός των Σελευκιδών διέθετε πολεμικούς ελέφαντες. Το ζωντανό αυτό “όπλο” αποδείχθηκε καταλύτης για τον Αντίοχο που αντιμετώπισε Γαλάτες Οι Γαλάτες είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα, σπέρνοντας τον τρόμο και τον θάνατο. Παρόλα αυτά αποκρούστηκαν τελικά και υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στη Μικρά Ασία.

Τέρμα οι ανασκαφές για τον Ελληνικό πολιτισμό !!!

Προτεραιότητα οι …Πρόσφυγες! Αρχαιολογική υπηρεσία: Πολλαπλές καταγγελίες για οικονομικό στραγγαλισμό της υπηρεσίας Αρχαιολόγοι της Εθνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας καταγγέλλουν οικονομικό στραγγαλισμό της υπηρεσίας κυρίως λόγω γραφειοκρατικών εμπλοκών και νομοθετικών παραλείψεων. «Ο ΣΕΑ καταγγέλλει τον πρωτοφανή οικονομικό στραγγαλισμό που υφίσταται η Αρχαιολογική Υπηρεσία τη φετινή χρονιά, και ο οποίος οφείλεται όχι μόνο στις πνιγηρές πολιτικές λιτότητας και […]